Rekolekcje dla uczniów

Opiek¿ nad uczniami w tym czasie maj¿ sprawowa¿ katecheci, ale w sytuacji gdy grupa uczniów ucz¿szczaj¿cych na rekolekcje jest zbyt du¿a, by sami katecheci zagwarantowali im bezpiecze¿stwo, zobowiązujesz do tego także innych nauczycieli.

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunk¿w i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.).
02 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews