Zesp¿ do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie z intencj¿ zmian, a także stanowiskiem wyra¿anym przez pracownik¿w ministerstwa, w og¿le nie ma potrzeby powo¿ywania zespo¿u na pi¿mie, a tym bardziej w formie zarz¿dzenia.
Nowe brzmienie paragrafu 19 zawiera zobowiązanie do działania w zespole z uwagi na fakt pracy z uczniem i jego potrzeby stwierdzone przez zesp¿ lub udokumentowane w opinii, b¿d¿ w orzeczeniu.
11 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews