Gdy Uczeń zg¿asza z¿e samopoczucie

W sytuacji gdy Uczeń ¿le się poczu¿, a w szkole akurat nie ma piel¿gniarki, zazwyczaj należy odprowadzi¿ ucznia w spokojne, bezpieczne miejsce i znale¿¿ dla niego opiek¿ osoby doros¿ej,
np. pedagoga szkolnego, nauczyciela maj¿cego "okienko", bibliotekarki szkolnej. W tym czasie kto¿ inny, np. dyrektor, wicedyrektor lub wychowawca ucznia dzwoni¿ do rodzica dziecka, informuj¿c o sytuacji i prosz¿c o odebranie dziecka ze szkoły.
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews