Wizytator uprzedzi o ewaluacji zewn¿trznej, ale o kontroli lekcji już nie

Oczywi¿cie cz¿¿ nauczycieli, mimo obecno¿ci przedstawiciela kuratorium, prowadz¿ tak¿ sam¿ lekcje jak zawsze. Ministerstwo Edukacji, aby zwi¿kszy¿ skutecznoś¿ i efektywno¿ci nadzoru pedagogicznego, chce znie¿¿ obowiązek uprzedniego informowania dyrektora szkoły o planowanej wizytacji lekcji. Nie oznacza to jednak, że kuratorium będzie mogąo skontrolowa¿ szkołę znienacka. Nadal dyrektor szkoły będzie uprzedzony o zamiarze przeprowadzenia planowanej ewaluacji zewn¿trznej i jej zakresie - w terminie 30 dni, a planowanej kontroli i jej tematyce - w terminie 7 dni przed planowanym jej rozpoczęściem.

Propozycja zmiany przepis¿w, która umo¿liwia skontrolowanie przebiegu lekcji w ramach ewaluacji zewn¿trznej bez zapowiedzi, wzbudza skrajne emocje. Ministerstwo Edukacji nie odst¿pi jednak od rozszerzenia kompetencji wizytator¿w. Kontrola kuratorium musięsprawdzi¿, jak rzeczywi¿cie nauczyciel prowadzi zajęcia, a nie jak przygotowa¿ uczniów do wizytacji.
25 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews