Karta Nauczyciela 2016

1. Likwidacja godzin karcianych.
2. Rozszerzenie w stosunku do nauczycieli wymogu niekaralności.
3. Unowocześnienie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym.
4. Objęcie wszystkich nauczycieli przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej – bez względu na miejsce i wymiar zatrudnienia.
5. Stworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, który będzie prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej.
6. Ustalenie jednakowej gratyfikacji za uzyskanie tytułu honorowego profesora oświaty w wysokości 18 tys. zł brutto.
31 05 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews