>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Na lekcję w podskokach

jump_cyti1.jpg Dzi¿ki ch¿ciom i ¿yczliwo¿ci os¿b pracuj¿cych w naszej szkole uda¿o si¿ przeprowadzi¿ niecodzienn¿ lekcj¿ wychowania fizycznego w klasie ID4 (architektura krajobrazu).

14 Kwietnia 2016 by I.Padzierska

Powiatowy Turniej Tańca 2016

P3210109.JPG 21 marca w Tczewie odby¿ si¿ coroczny Powiatowy Turniej Ta¿ca. W tym roku prawie wszystkie szko¿y ponadgimnazjalne i gimnazjalne z powiatu Tczewskiego wzi¿¿y udzia¿ we wsp¿¿zawodnictwie. Konkurencja by¿a bardzo du¿a. Nasza szko¿a reprezentowana przez zesp¿¿ taneczny, par¿ taneczn¿ i solistki pojecha¿ broni¿ zesz¿orocznych tytu¿¿w.

21 Kwietnia 2016 by I.Padzierska

Wycieczka - Targi Gastrem 2016

KkG-1.JPG W dniu 13 kwietnia 2016 roku odby¿a si¿ wycieczka przedmiotowa klasy I i II Technikum ¿ywienia i Us¿ug gastronomicznych na Targi Gastrem 2016 do Redy.

27 Kwietnia 2016 by G. Murawska

XX Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro

EGastro-25.jpg W dn. 6-8.04.2016 odby¿a si¿ wycieczka przedmiotowa dla uczni¿w kl. II i III Technikum ¿ywienia i Us¿ug Gastronomicznych. EuroGastro to najwi¿ksze i najwa¿niejsze w Polsce targi dla bran¿y HoReCa prezentowane w CentrumTargowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.

11 Kwietnia 2016 by J. Prabucki

XVII Powiatowe Targi Edukacyjne

Pte13.JPG Powiat Tczewski ju¿ po raz XVII zorganizowa¿ Powiatowe Targi Edukacyjne, kt¿re odby¿y si¿ 1 kwietnia w Tczewie. Zasadniczym celem targ¿w edukacyjnych jest prezentacja przygotowanych ofert edukacyjnych szk¿¿ ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 dzia¿aj¿cych na terenie powiatu.

02 Kwietnia 2016 by J. Prabucki

Konkurs ortograficzny

Pkor-1a.jpeg W dniu 21 marca 2016 r. odbył się XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II LO: Łukasz Bartczak i Natalia Grodek pod opiek¿ Dariusza Truchlińskiego.

21 Marca 2016 by J. Prabucki

XIV Powiatowy Konkurs Wielkanocny

PKW14-1.JPG W dniu 18 marca 2016 r. w ZSAiO odbył się XIV Powiatowy Konkurs Wielkanocny. Uroczystemu otwarciu przewodniczył Wicestarosta Tczewski Witold Sosnowski. W konkursie brały udział 23 zespoły reprezentujące szkoły, przedstawicieli KGW oraz DPS-ów. >ALBUM< >TV Tetka<

18 Marca 2016 by J. Prabucki

Szkolny Konkurs Wielkanocny

SKW14-1.JPG W dniu 17 marca 2016 r. w ZSAiO odby¿ si¿ Szkolny Konkurs Wielkanocny. Celem konkursu jest pobudzanie m¿odzie¿y do inwencji tw¿rczej i upowszechnianie wiedzy na temat zwyczaj¿w zwi¿zanych z okresem ¿wi¿t Wielkiej Nocy.

18 Marca 2016 by J. Prabucki

Turniej Wiedzy Pożarniczej

otwp-1.jpg W dniu 17 marca 2016 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. ZSAiO reprezentowało 4 uczniów LO. Trzecie miejsce i możliwość kontynuowania turnieju na szczeblu powiatowym uzyskała Maja Marcinkowska. Gratulujemy i życzymy kolejnego sukcesu.

18 Marca 2016 by J. Prabucki

ZSAiO w drodze ku szkolnictwu resortowemu

wminis3.jpg W ¿rod¿ 9 marca go¿cili¿my w naszej szkole Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Ryszarda Zarudzkiego oraz Burmistrza Pelplina Pana Patryka Demskiego, kt¿rzy po gda¿skiej debacie z rolnikami postanowili skorzysta¿ z zaproszenia Starosty Tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego i Dyrektora ZSAiO Jaros¿awa Bartoszewskiego. >>Film - TeTka<<

17 Marca 2016 by J. Prabucki

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

rek2016-1.jpg Wielki Post to czas refleksji nad ¿yciem i swoim post¿powaniem – takim dniem zastanowienia w naszej spo¿eczno¿ci szkolnej by¿ dzie¿ 9 marca 2016 r.

10 Marca 2016 by Alicja

Błogosławieństwo pojazdu

traB-1a.JPG W dniu 2 marca 2016 r. w naszej szkole odby¿ si¿ obrz¿d b¿ogos¿awie¿stwa nowego ci¿gnika rolniczego. B¿ogos¿awie¿stwa udzieli¿ proboszcz parafii w Swaro¿ynie ks. dr Piotr Malinowski.
>>agrofoto.pl<<

02 Marca 2016 by J. Prabucki

Wycieczka przedmiotowa do Destylarni Sobieski S.A.

SobW-1a.jpeg W dniu 8 lutego 2016 roku odby¿a si¿ wycieczka przedmiotowa kl III Technikum ¿ywienia i Us¿ug Gastronomicznych do zak¿adu Destylarnia Sobieski S.A. w Starogardzie Gda¿skim.

09 Lutego 2016 by G. Murawska

SPORTOWE PODBOJE REPREZENTANTÓW ZSAiO

sport1.jpg Mimo , ¿e zima za oknem nasi sportowcy pe¿ni energii i zapa¿u staj¿ do wsp¿¿zawodnictwa z uczniami innych szk¿¿ Powiatu Tczewskiego. Tenis sto¿owy , koszyk¿wka , siatk¿wka….
A przed nami kolejne rozgrywki sportowe.

02 Lutego 2016 by I.Padzierska

Spotkanie organizatorów Orszaku Trzech Króli

OTK1a.jpg 28 stycznia w Restauracji "Piaskowa" w Tczewie spotkali się organizatorzy i dobrodzieje tegorocznego Orszaku Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia w Tczewie. W spotkaniu uczestniczyła również delegacja naszej szkoły.

01 Lutego 2016 by J. Prabucki

POLAGRA-PREMIERY 2016

PolPre-1a.jpg W pi¿tek 22 stycznia grupa 50 uczni¿w uczestniczy¿a w Mi¿dzynarodowych Targach Rolniczych POLAGRA-PREMIERY w Poznaniu. Po raz sz¿sty przedstawiono ¿wiatowe premiery na polskim rynku i setki nowych pozycji asortymentowych.

23 Stycznia 2016 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b