>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

"Boże Narodzenie na Kociewiu"

gniew_2011_(7a).jpg 8 grudnia br. reprezentacja naszej szko¿y wzi¿¿a udzia¿ w kolejnej edycji konkursu: "Bo¿e Narodzenie na Kociewiu" organizowanego przez Zesp¿¿ Szk¿¿ Ponadgimnazjalnych w Gniewie.

15 Grudnia 2011 by Karolina

MIKOŁAJKI 2011

miki.jpg ¿wi¿ta ju¿ za pasem, przyszed¿ czas na miko¿ajkowe zabawy, szkolne przedstawienia i prezenty. 6 grudnia, jak co roku ca¿a spo¿eczno¿¿ szkolna zgromadzona na sali gimnastycznej ¿wietnie si¿ bawi¿a. Do uczni¿w przyby¿ ¿wi¿ty Miko¿aj w towarzystwie elf¿w i obdarowa¿ uczni¿w s¿odyczami.

08 Grudnia 2011 by J. Prabucki

AKCJA "GÓRA GROSZA"

images11.jpeg Jak co roku uczniowie naszej szko¿y wzi¿li udzia¿ w akcji "G¿ra Grosza". Zbierane by¿y drobne monety do 2 grudnia, by nast¿pnie przekaza¿ je na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zast¿pczym i pogotowiom rodzinnym.

06 Grudnia 2011 by mgr.matura

KONKURS WIEDZY O CHEMII ORAZ ŻYCIU I DOKONANIACH MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

MS_C.jpg W dniu 5 grudnia uczniowie klasy ID4: Paulina Jendernalik, Krzysztof Serocki oraz Mateusz Kuczkowski uczestniczyli w Konkursie Wiedzy o M. Sklodowskiej, kt¿ry odby¿ si¿ w I LO w Tczewie.

06 Grudnia 2011 by Alicja


Stypendium Prezesa Rady Ministrw

NH.jpeg W dniu 29 listopada 2011 r. w ZSE w Tczewie odbya si uroczysto wrczania dyplomw Stypendium Prezesa Rady Ministrw na rok szkolny 2011/2012. Nasz stypendystk zostaa Natalia Hiller uczennica klasy III TECHNIKUM AGROBIZNESU.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie skadaj zasuone gratulacje i yczenia dalszych sukcesw.

03 Grudnia 2011 by J. Prabucki

POWIATOWA OLIMPIADA M¿ODYCH PRODUCENT¿W ROLNYCH I HIGIENY PRACY W ROLNICTWIE

ompr.jpeg Tradycyjnie w murach naszej szko¿y odbywa¿a si¿ kolejna edycja Powiatowej Olimpiady M¿odych Producent¿w Rolnych i Bezpiecze¿stwa i Higieny Pracy.

Liczba uczestnik¿w -27 os¿b – rolnicy z Powiatu Tczewskiego oraz uczniowie z naszej szko¿y.

30 Listopada 2011 by Alicja

XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

owe1.jpg Dnia 9 listopada 2011 r. odby si etap szkolny XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W olimpiadzie I stopnia wzili udzia uczniowie kl. III i IV w zawodzie technik agrobiznesu.

15 Listopada 2011 by J. Prabucki

93 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

DzN1.jpg 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekaza¿a J¿zefowi Pi¿sudskiemu w¿adz¿ wojskow¿ i naczelne dow¿dztwo podleg¿ych jej wojsk polskich. Po 123 latach zabor¿w Polska odzyskiwa¿a niepodleg¿o¿¿. Z tej okazji uczniowie klasy II D4 przygotowali uroczysty apel.

11 Listopada 2011 by J. Prabucki

DZIE PAPIESKI

JPIIa.jpeg 22 padziernika br. po raz pierwszy w Kociele Katolickim wspominano Bogosawionego Jana Pawa II - jako spoeczno szkolna modlilimy si za wstawiennictwem Naszego Wielkiego Rodaka 27 padziernika w Kociele parafialnym.

06 Listopada 2011 by Alicja

XXXVI EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJTNOCI ROLNICZEJ

owr30.jpg Dnia 21-22 padziernika 2011 odby si etap szkolny Olimpiady Wiedzy i Umiejtnoci Rolniczych. Uczniowie z naszej szkoy brali udzia w nastpujcych blokach tematycznych:
- technik rolnik- produkcja rolinna i zwierzca,
- mechanizacja rolnictwa,
- technik agrobiznesu.

06 Listopada 2011 by Alicja

Otrzęsiny klas pierwszych

otka.jpg W dniu 20 X 2011 r. uczniowie naszej szko¿y brali udzia¿ w corocznym ¿wi¿cie „przyjmowania” do naszego grona pierwszak¿w. Otrz¿siny klas pierwszych, czyli popularnie „chrzest kot¿w” by¿ zabaw¿ po¿¿czon¿ ze szlachetn¿ rywalizacj¿. Organizacj¿ imprezy koordynowa¿ Samorz¿d Szkolny oraz uczniowie klasy II AB.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

KONKURS ORKI 2011

Ko-rki1.jpg Celem konkursu jest popularyzacja wrd modziey trudnej sztuki wykonywania orek oraz rozwijanie umiejtnoci zdrowej rywalizacji. Nie chodzi tu o jak najwiksz ilo zaoranej ziemi, ale o spojrzenie na jako, celowo i poprawno jej wykonania.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ 2011

dena1.jpg 14 padziernika to dzie jesienny, radosny i miy,
Jak pena owocw misa.
Dzie soneczny, wesoy i serdeczny,
Bo myl nasza wdzicznoci si wypenia - tak 13 padziernika br. rozpoczli uczniowie swoje yczenia i podzikowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej


28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Powiatowy Dzień Edukacji

denq.jpg 10 pa¿dziernika 2011 r. o godz. 11.00 w Zespole Szk¿¿ Technicznych w Tczewie, odby¿a si¿ uroczysta akademia z okazji Powiatowego Dnia Edukacji. Mi¿o nam poinformowa¿, ¿e w¿r¿d wyr¿¿nionych Medalami Komisji Edukacji Narodowej znalaz¿ si¿ Tadeusz Sobiecki.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

UROCZYSTO¿CI W LESIE SZP¿GAWSKIM

szp71a1.jpgW niedziel¿ 25 wrze¿nia odby¿a si¿ uroczysto¿¿ upami¿tniaj¿ca Polak¿w pomordowanych na Ziemi Kociewskiej w czasach II wojny ¿wiatowej.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


40-sto lecie ZSAiO w Swaro¿ynie

L40a1.jpg W dniu 24 wrze¿nia odby¿a si¿ uroczysto¿¿ jubileuszowa z okazji 40-lecia Zespo¿u Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych im. Stanis¿awa Staszica w Swaro¿ynie. Tego w¿a¿nie dnia szko¿¿ odwiedzi¿o wielu dostojnych go¿ci.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
21 lipca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b