>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

XI JARMARK CYSTERSKI

jc11a.png 17 – 18 wrze¿nia 2011 r. (sobota, niedziela), na terenie dawnego klasztoru cysterskiego w Pelplinie, odby¿ si¿ jarmark. To ju¿ 11 raz nasza szko¿a bra¿a udzia¿ w zabawie i konkursach. Niepowtarzalnie wyeksponowana atmosfera ¿redniowiecznych tradycji sprawia, ¿e Jarmark Cysterski jest jednym z najwi¿kszych wydarze¿ kulturalnych na Kociewiu.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

Śmierć nauczyciela

ACz1.JPG Z g¿¿bokim ¿alem i smutkiem przyj¿li¿my 16 wrze¿nia 2011r. wiadomo¿¿
o ¿mierci ¿P mgr in¿. Andrzeja Czecha d¿ugoletniego nauczyciela przedmiot¿w ekonomicznych ZSAiO w Swaro¿ynie. ¿egnamy Go z wielkim b¿lem: Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie i Absolwenci.

Rodzinie Zmar¿ego sk¿adamy wyrazy g¿¿bokiego wsp¿¿czucia.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


GMINNE DO¿YNKI

luba.jpg4 wrze¿nia odby¿y si¿ Gminne Do¿ynki w Lubiszewie. Nasza szko¿a przygotowa¿a stoisko z materia¿ami dotycz¿cymi kierunk¿w kszta¿cenia oraz z pocz¿stunkiem - by¿a dro¿d¿¿wka, rogaliki, chleb ze smalcem i og¿rki kiszone.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

Inauguracja roku szkolnego 2011/2012

prs1.gif 8:00 - Msza w ko¿ciele parafialnym pod wezwaniem ¿w. Andrzeja Boboli w Swaro¿ynie (uczniowie wraz z Gronem Pedagogicznym).

9:00 - Inauguracja roku szkolnego 2011/2012 (sala gimnastycznej ZSAiO).

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


ZAKO¿CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

wak.jpegDzie¿ 22 czerwca 2011 to dzie¿, na kt¿ry czekali uczniowie – to dzie¿ kiedy ca¿a spo¿eczno¿¿ szkolna zgromadzi¿a si¿ ostatni raz w tym roku szkolnym – jeszcze tylko ¿wiadectwo i … ju¿ WAKACJE.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY

t1.jpg W dniu 15 czerwca Fundacja dla Tczewa zorganizowaa w szkole spektakl teatralny o problematyce uzalenie „Majowe konwalie” w wykonaniu aktorw trjmiejskich scen.
Spektakl realizowany jest w ramach projektu „Wychowanie przez sztuk” przy wsppracy Starostwa Powiatowego Tczewie.


28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POEGNANIE ABSOLWENTW SZKӣ ZAWODOWYCH

kap.jpeg Dla kadego absolwenta jest to chwila szczeglna – wrczenie wiadectwa ukoczenie szkoy.
Absolwenci szk zawodowych – mechanizator rolnictwa oraz kucharz maej gastronomii w dniu 10 czerwca 2011 roku otrzymali wiadectwa ukoczenia szkoy i teraz jeszcze jeden trudny dla nich moment – zdanie egzaminu zawodowego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

KURS KOMBAJNISTÓW

kzb.jpeg Po raz drugi w dniach 23 V – 27 V w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie zorganizowany zosta¿ Kurs obs¿ugi i eksploatacji kombajn¿w zbo¿owych.
Nasi uczniowie mogli zdoby¿ dodatkowe kwalifikacje

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE OTWARTYCH DRZWI

dosa.jpeg 19 maja to wyjtkowy dzie w kalendarzu szkoy – to wtedy zaproszeni zostali gocie do naszej szkoy – przybyli gimnazjalici, ich opiekunowie i rodzice. Przyjechali rwnie Starosta Powiatu Tczewskiego p. dr Jzef Puczyski, Przewodniczcy Rady Powiatu p. Piotr Odya, pose RP Eugeniusz Kopotek oraz radny p. Ludwik Kiedrowski.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

V EDYCJA KONKURSU "KRAJOBRAZ I PRZYRODA KOCIEWIA"

avatar_120x90.jpgW tym roku pod wsplnym tytuem "KRAJOBRAZ I PRZYRODA KOCIEWIA" miao miejsce rozstrzygnicie dwch konkursw: fotograficznego i na zielnik. Ogoszenie listy laureatw i wrczenie nagrd odbyo si w ubiegy czwartek, 19 maja.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

DZIE PAPIESKI

JPIIa.jpeg 18 maja 2011 - 91 rocznica urodzin Bogosawionego Jana Pawa II staa si okazj do wsplnej modlitwy naszej spoecznoci szkolnej w kociele parafialnym pod wezwaniem witego Andrzeja Boboli w Swaroynie.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


PO¿EGNANIE MATURZYST¿W 2011

pa11a.jpgUroczysto¿¿ rozpocz¿¿y okoliczno¿ciowe przem¿wienia Dyrektora, przedstawiciela Samorz¿du Uczniowskiego oraz tych, kt¿rzy w dniu 29 kwietnia ¿egnali si¿ ze szko¿¿, Absolwent¿w klasy IV A4 i IV D4.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS - YCZENIA WIELKANOCNE - forma tradycyjna i nowoczesna

kartw14a.jpgW dniu 29 kwietnia br. odbyo si ogoszenie wynikw IV Edycji Konkursu na Pocztwk Wielkanocn.
Celem konkursu jest promowanie kultury, tradycji i obrzdw regionu Kociewia zwizanych ze witami Wielkanocnymi.


28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


III POMORSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

24.gif W dniu 29 kwietnia br. odby¿ si¿ fina¿ oraz og¿oszenie wynik¿w III Edycji Konkursu Grafiki Komputerowej.
Celem konkursu jest propagowanie w¿r¿d m¿odzie¿y grafiki komputerowej jako ¿rodka wyrazu w tw¿rczo¿ci artystycznej.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONSTYTUCJA 3 MAJA

kons3m10.jpeg Ojczyzna – bliskie sowo,
W nim serca wszystkie,
Ojczyzna – zwykle sowo, czemu tak bliskie?
Ojczyzna – to czas dawny,
Ojczyzna – to czas bliski,
To miy dom rodzinny i matki oczy jasne
Ojczyzna – to mowa znajoma od koyski
Ojczyzna – to my sami, to serca nasze wasne!


28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


IX Powiatowy Konkurs Wielkanocny

konwIX1.jpeg 15 kwietnia 2011 roku w naszej szkole odby si IX POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY "PISANKI, PALMY, CIASTA I STROIKI WIELKANOCNE"

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b