>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Wiosenne manewry polowe

swi1a.jpg Dnia 14.04.2011 r. 46 uczniw Zespou Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych w Swaroynie z 8 klas brao udzia w IX edycji Wiosennych Manewrw Polowych w miardowie Zotowskim pod hasem „ Kukurydza i co dalej ? – Zebra, sprzeda i zarobi.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


TARGI EDUKACYJNE

targi_120x90.jpg W dniu 25 marca 2011 w II LO w Tczewie odbyy si organizowane cyklicznie Targi Edukacyjne, w czasie ktrych poszczeglne szkoy prezentoway swoje kierunki ksztacenia.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


III OGLNOPOLSKI MLODZIEOWY KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZESTWIE PRACY W ROLNICTWIE

EiBR1.jpg W szkole odbya si III edycja Oglnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczestwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS WIEDZY O PRZEDSIBIORCZOCI

kop.jpeg 22 marca po raz pierwszy odby si KONKURS WIEDZY O PRZEDSIBIORCZOCI organizowany przez Wysz Szko Administracji i Biznesu w Gdyni.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE¿ KOBIET

kw1.jpeg Mi¿dzynarodowy Dzie¿ Kobiet sta¿ si¿ okazj¿ do z¿o¿enia ¿ycze¿ paniom - w naszej szkole uroczysty apel odby¿ si¿ 10 marca br.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


ROEXPO 2011 I BALTPIEK

GE1.jpeg W dniu 17 lutego uczniowie klas I i II szkoy zawodowej kucharz malej gastronomii oraz II klasy Technik agrobiznesu uczestniczyli w wyjedzie na GASTROEXPO 2011 – Targi Wyposaenia i Zaopatrzenia Gastronomii i Sklepw oraz BALTPIEK – Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WALENTYNKI

wal2.jpg R¿¿ne s¿ oblicza mi¿o¿ci. Czasem jest ona odwzajemniona, a czasem jednak nie.
W naszej szkole o MI¿O¿CI bardzo du¿o m¿wiono w ten poniedzia¿kowy dzie¿ 14 lutego.
Zabrzmia¿y tak¿e s¿owa Adama Mickiewicza:
„Tak w ka¿dym miejscu i o ka¿dej porze,
Gdziem z Tob¿ p¿aka¿, gdziem si¿ z Toba bawi¿,
Wsz¿dzie i zawsze b¿d¿ ja przy Tobie,
Bom wsz¿dzie cz¿stk¿ mej duszy zostawi¿”.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS PRAW KONSUMENTA

pk1.jpg Nasza uczennica SYLWIE STALMASKA zaj¿¿a III miejsce w Powiatowym Konkursie Praw Konsumenta.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


STUDNI¿WKA

stud2.jpeg Wyj¿tkowy dzie¿ dla MATURZYST¿W – dzie¿ Studni¿wki.
Ju¿ za 100 dni matura … ale jest jeszcze ten mi¿y i wyj¿tkowy dzie¿, gdy wszyscy wsp¿lnie si¿ bawimy…
Zabawa by¿a wspania¿a… b¿dzie co wspomina¿…

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


MIDZYNARODOWE TARGI POZNASKIE - FARMA 2011

F1.jpeg Dnia 11 lutego 2011 roku 48 uczniw z omiu klas Zespou Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych w Swaroynie brao udzia w wycieczce przedmiotowej do Poznania na Midzynarodowe Targi Rolnicze – FARMA 2011.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


TEATR PROFILAKTYCZNY

t1.jpg W dniu 3 lutego br cala spoeczno uczniowska uczestniczya w wystpie teatru profilaktyczno-edukacyjnego. Zagadnienia prezentowane byy wane, gdy dotyczyy szkodliwoci dopalaczy.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


III EDYCJA KONKURSU NA POCZTWK BOONARODZENIOW

pb1a.jpeg 12 stycznia 2011 roku odbya si III edycja Konkursu organizowanego w naszej szkole na pocztwk boonarodzeniow. W uroczystoci uczestniczy Starosta Tczewski dr in. Jzef Puczyski , przewodniczca komisji Rady Powiatu pani Wiesawa Qella, laureaci konkursu oraz zaproszeni gocie.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS BO¿ONARODZENIOWY

kbn1a.jpeg Odby¿ si¿ Konkurs Bo¿onarodzeniowy dla uczni¿w naszej szko¿y. Oceniano: wystr¿j klasy, dekoracje sto¿u wigilijnego oraz za¿piewanie kol¿dy.
Wyniki konkursu:
I miejsce – IV A4 i II D4
II miejsce – IV D4
30-01-2010

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


"B¿G SI¿ RODZI MOC TRUCHLEJE..."

choinka.jpg Po¿r¿d mro¿nych dni grudniowych
jest taki dzie¿.
Wigilia od lat naznaczona mi¿o¿ci¿
t¿ nasz¿ ludzk¿, codzienn¿.
Dzie¿ gdzie przede wszystkim kr¿luje
Mi¿o¿¿ odwieczna
Mi¿o¿¿ Nieskazitelna i Prawdziwa
Mi¿o¿¿ Dzieci¿tka Jezus
do ka¿dego cz¿owieka...
22-12-2010

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Spotkanie wigilijne w Tczewie

wt6.jpeg Dnia 19 grudnia 2010 r. w Parku Kopernika w Tczewie odby¿o si¿ spotkanie mieszka¿c¿w Tczewa, darczy¿c¿w i organizator¿w na wielkiej WIGILII MIEJSKIEJ.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POWIATOWE DNI PROFILAKTYKI - II MIEJSCE W KONKURSIE

ZiA1.jpeg W tym roku Powiatowe Dni Profilaktyki zosta¿y zorganizowane w Tczewie pod has¿em "¿yj kolorowo, ale zdrowo".

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b