>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Studniówka 2016

stud16-1a.jpg W sobot¿ 16 stycznia uczniowie klasy III LO oraz kszta¿c¿cy si¿ w zawodzie technika rolnika, ¿ywienia, architektury krajobrazu i odnawialnych ¿r¿de¿ energii bawili si¿ na balu studni¿wkowym w Willi Le¿ne Ustronie w Lubiszewie Tczewskim. Tradycyjnie bal studni¿wkowy rozpocz¿to polonezem.

16 Stycznia 2016 by J. Prabucki

24. Finał WOŚP - Mierzymy wysoko!

wosp2016_2.jpg 10 stycznia 2016 r. po raz kolejny zorganizowany został w naszej szkole sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem 24. Finału WOŚP był zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

11 Stycznia 2016 by

Orszaku Trzech Króli w Tczewie

TK-1a.jpg Trzej Kr¿lowie - Kacper, Melchior oraz Baltazar wraz z towarzysz¿cym im orszakiem poprowadzili przyby¿ych do Stajenki w poszukiwaniu Jezusa ulicami Tczewa. Orszak wyruszy¿ z by¿ego stadionu przy ul. Ba¿dowskiej. Po raz pierwszy do¿¿czyli do niego uczniowie naszej szko¿y, jako grupa zorganizowana.

06 Stycznia 2016 by J. Prabucki

NOWY CIĄGNIK PROXIMA 90

zet_pr-1A.JPG To jest zapowiedź dobrego roku. Nasza szkoła wzbogaciła się o nowy ciągnik PROXIMA 90 ZETOR o warto¿ci 130 ty¿. złotych. Nasi uczniowie i kursanci nauki jazdy kategorii T będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe na nowoczesnym sprzęcie.

06 Stycznia 2016 by J. Prabucki

VII KONKURS BIBLIJNY

Wig15-1b.jpg Po raz pierwszy w szkole odby¿ si¿ Konkurs Biblijny uczennice i uczniowie poznawali posta¿ Szaw¿a z Tarsu, kt¿ry nawraca si¿, przyjmuje chrzest i staje si¿ Paw¿em Aposto¿em g¿osz¿cym nauk¿ Jezusa i daj¿cy swoim ¿yciem ¿wiadectwo swojej wiary.

29 Grudnia 2015 by Alicja

BOŻE NARODZENIE

Wig15-1a.jpg Jest jeden taki dzie¿ w roku,
Bardzo niezwyk¿y.
Dzie¿, kt¿ry zaczyna nie¿mia¿o wchodzi¿
w momencie zapadni¿cia zmroku….

29 Grudnia 2015 by Alicja

Wigilia sołecka w Swarożynie

wswar1.jpg Tradycyjnie ka¿dego roku w gminie Tczew organizowane s¿ spotkania op¿atkowe w poszczeg¿lnych so¿ectwach. W Swaro¿ynie ju¿ po raz 25 odby¿a si¿ wigilia so¿ecka. Uczestniczy¿o w niej ponad 60 os¿b. Uroczysto¿¿ zaszczyci¿ swoj¿ obecno¿ci¿ W¿jt Gminy Tczew Roman Rezmerowski.

17 Grudnia 2015 by J. Prabucki

Liga piłki koszykowej chłopców

116a.jpg 4 grudnia rozpocz¿¿y si¿ rozgrywki w ramach Ligi Koszykowej Powiatu Tczewskiego. Podobnie jak 8 innych szk¿¿ ponadgimnazjalnych nasza szko¿a r¿wnie¿ zg¿osi¿a zesp¿¿ do rozgrywek.

10 Grudnia 2015 by I.Padzierska

XI Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

OlPrze.JPG W dniu 3.12.2015 r. odby¿y si¿ eliminacje szkolne XI Edycji Olimpiady Przedsi¿biorczo¿ci organizowanej przez polskie uczelnie ekonomiczne przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

03 Grudnia 2015 by J. Prabucki

"Rekord świata" naszych dziewcząt w lidze siatkówki

aa1aaa.JPG 28.11.2015 odbyła się VII kolejka PLPS.
Nasze dziewczyny rozegrały 2 mecze, po drodze ustanawiając swoisty rekord świata.

03 Grudnia 2015 by I.Padzierska

,,BayLab"

DNBG-1a.JPG Dnia 30 listopada 2015 r. uczniowie klasy I,II i IV technikum rolniczego uczestniczyli w Dniach Nauki ,,BayLab" w Gda¿sku.

30 Listopada 2015 by A.Murawski

Agritechnica 2015 – Hannover

ATH-1.JPG W dniach 11-14 listopada 2015 r. uczniowie klasy II i III technikum rolniczego uczestniczyli w ¿wiatowych targach techniki rolniczej i le¿nej w Hanowerze w Niemczech. Wystawa obfitowa¿a w nowo¿ci z bran¿y rolniczej i najnowsze osi¿gni¿cia in¿ynierskie.

26 Listopada 2015 by J. Prabucki

Z wizytą w zakładach gastronomicznych

kar-1.jpg W dniu 19 listopada uczniowie kl. II D4 Technikum ¿ywienia i us¿ug gastronomicznych w ramach kszta¿cenia praktycznego uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do zak¿ad¿w gastronomicznych w Tczewie. Uczniowie odwiedzili restauracje ,,Piaskowa", ,,Carina " oraz bar ,,Dworcowa".

23 Listopada 2015 by J. Prabucki

Swarożyn w piłce nożnej chłopców potęgą jest i basta…. w powiecie tczewskim

aaa2b.JPG 10 listopada nasza dru¿yna pi¿karzy no¿nych pod opiek¿ Iwony Pa¿dzierskiej pojecha¿a do Tczewskiego II LO na zawody powiatowe w Futsalu.

20 Listopada 2015 by I.Padzierska

Nie tylko adne, ale jeszcze gra potrafi

Mielimy okazj podziwia gr wielu uzdolnionych i trenujcych dziewczt w Zespole Szk Kupieckich i Rzemielniczych w Tczewie, a przeciwko wielu gra na jednym parkiecie.

20 Listopada 2015 by I.Padzierska

„Młodzież – Rolnictwo - Unia Europejska - 2015”

mru-1.JPG W Auli Kryszta¿owej Szko¿y G¿¿wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 10 listopada odby¿a si¿ konferencja M¿odzie¿ – Rolnictwo - Unia Europejska. Rozpocz¿¿a XIX edycj¿ konkursu "Jak zreformowa¿ gospodarstwo mojego ojca?".

19 Listopada 2015 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsSobota
25 maja
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b