>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Msza ¿wi¿ta w Ko¿ciele parafialnym

mks.jpg W dniu 16 kwietna br. ca¿a spo¿eczno¿¿ naszej szko¿y zgromadzi¿a si¿ w ko¿ciele pod wezwaniem ¿w. Andrzeja Boboli w Swaro¿ynie i uczestniczy¿a we Mszy ¿w. sprawowanej przez ks. proboszcza Arkadiusza Kujaw¿.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS „WARTO POZNA¿ KOCIEWIE”

wpk1.jpg Mateusz D¿browski laureatem w IV Mi¿dzyszkolnym Konkursie „Warto pozna¿ Kociewie”. „Z Kociewia rodem” – takie has¿o przewodnie Konkursu skierowanego do uczni¿w szk¿¿ powiatu tczewskiego i starogardzkiego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


VIII Powiatowy Konkurs Wielkanocny

8KW1.jpg W dniu 25 marca 2010 roku w naszej szkole odby¿a si¿ VIII edycja Powiatowego Konkursu Wielkanocnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele szk¿¿ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz cz¿onkowie K¿¿ Gospody¿ Wiejskich i mieszka¿cy Dom¿w Pomocy Spo¿ecznej z Powiatu Tczewskiego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KLASOWE MISTRZOSTWA SZKO¿Y W SIATK¿WCE

kosz1.jpg W dniach 15 – 19 marca 2010 odby¿y si¿ Klasowe Mistrzostwa Szko¿y w Pi¿ce Siatkowej. Mecze rozgrywano w systemie pucharowym (przegrany odpada) do dw¿ch wygranych set¿w. W przypadku remisu, w trzecim secie obowi¿zuje tie-break do 15 punkt¿w.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


G¿LNOPOLSKI M¿ODZIE¿OWY KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZE¿STWIE PRACY W ROLNICTWIE

ERG2.jpg 18 marca 2010 w naszej szkole odby¿a si¿ II edycja Og¿lnopolskiego M¿odzie¿owego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpiecze¿stwie Pracy w Rolnictwie. W Konkursie brali udzia¿ uczniowie kszta¿c¿cy si¿ w nast¿puj¿cych zawodach:
• Technik rolnik – klas II D4,
• Technik agrobiznesu – klasa IV A4 i III A4,
• Technik hodowca koni – klasa III D4.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WYCIECZKA DO CENTRUM NAUKI „EKSPERYMENT”

cnE1.jpg 18 III br odby¿a si¿ wycieczka do Centrum Nauki „Eksperyment” w Gdyni. Zaj¿cia dotyczy¿y przedmiot¿w matematyczno-przyrodniczych. W Wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy I D4 wraz z nauczycielami pani¿ A. Labudd¿ i panem D. Truchlinskim.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POWIATOWY KONKURS O SAMORZADZIE TERYTORIALNYM W POLSCE

STer1.jpg W I Liceum Og¿lnokszta¿c¿cym w Tczewie 18 marca br. odby¿ si¿ Powiatowy Konkurs o samorz¿dzie Powiatowym w Polsce. Nasza szko¿¿ reprezentowali uczniowie klasy III A4:
Marcin Bigus,
Kamil Oska,
Mateusz Kad¿ubowski,
¿ukasz Nierzwicki.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


X POWIATOWA LICEALIADA W PI¿CE KOSZYKOWEJ

siat1.jpg 17 marca odby¿a si¿ X Licealiada w Pi¿ce Koszykowej Ch¿opc¿w rok szkolny 2009/2010.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


PODSUMOWANIE PROJEKTU „Twoja decyzja twoja przysz¿o¿¿…”

tck1.jpg W dniu 12 marca 2010 roku w Tczewskim Centrum Kultury i Sztuki odby¿o si¿ podsumowanie projektu „Twoja decyzja, Twoja Przysz¿o¿¿” realizowanego przez Wydzia¿ Funduszy Europejskim Starostwa Powiatowego w Tczewie. Zadanie obj¿¿o wsparciem 840 uczni¿w ze szk¿¿ w Tczewie, Gniewie i Swaro¿ynie. M¿odzie¿ mog¿a liczy¿ na spotkania z pedagogiem, zaj¿cia warsztatowe oraz profilaktyczne.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


MEDAL DLA ANNY KNOBEL

kik_medal.jpg Uczennica naszej szko¿y Anna Knobel z kl. IV A4 zdoby¿a drugie miejsce na mi¿dzynarodowych zawodach w kikboksingu kt¿re odby¿y si¿ w Ba¿skiej Bystrzycy na S¿owacji 26-27.02.2010r.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


INTERNAT XXI WIEKU - PROGRAM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO¿ECZNEGO

znak_NSS1.jpg Zesp¿¿ Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych uzyska¿ dotacj¿ z funduszy europejskich z Programu Kapita¿ Ludzki na projekt - „Internat XXI wieku” 3-03-2010r.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS RECYTATORSKI

kr1a.JPG W ¿rod¿ 10 lutego br. odby¿ si¿ w naszej szkole Konkurs Recytatorski. Ka¿da z uczestniczek konkursu recytowa¿a wybrany przez siebie wiersz polskiej laureatki Nagrody Nobla, poetki Wis¿awy Szymborskiej. Najwi¿ksze wra¿enie na jury zrobi¿a zdobywczyni I miejsca Sylwia Stalmaska.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


ZAWODY SIATKARSKIE

image18.jpg Dnia 3 lutego 2010 roku na hali sportowej II LO w Tczewie odby¿y si¿ zawody siatkarskie w ramach X Licealiady Powiatowej. Nasza reprezentacja zdoby¿a II miejsce.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


TURNIEJ TA¿CA

image5.jpg W II Liceum Og¿lnokszta¿cacym w Tczewie 29 I br. odby¿ si¿ Turniej Ta¿ca Szk¿¿ Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZSE w Tczewie.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


BAL STUDNI¿WKOWY

stud_1a.jpg Jeszcze niedojrzali, ale ju¿ ¿wiadomi tego co czeka za 100 dni czwartoklasi¿ci bawili si¿ na STUDNI¿WCE. 7-02-2010r.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONCERT W NASZEJ SZKOLE

km1.jpg W naszej szkole 25 stycznia odby¿ si¿ Koncert przygotowany przez uczni¿w klasy II b – Andrzeja Ko¿odziejskiego i Marcina ¿ledzia.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b