>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

KULIG

kuli1.jpg W dniu 14 stycznia 2010 roku odby¿ si¿ Kulig klasy III d4.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KULIG 2009

kul1.jpg Dnia 21.12.2009 r. zorganizowany zosta¿ kulig „na zwiady” dla 14 uczni¿w. kasy I A ZSZ, jako pierwszy rozpoczynaj¿cy sezon zimowy. Trasa przebiega¿a pocz¿tkowo po terenie szko¿y i poligonie nauki jazdy, ale potem przenios¿a si¿ na d¿u¿sze odcinki w kierunku pobliskiego lasu.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


BO¿E NARODZENIE

BN1.jpg Dzi¿
Rado¿¿ obiega ca¿y ¿wiat
Pe¿no jej wsz¿dzie
W spojrzeniach ludzi
Przy op¿atku ¿amaniu
Kol¿d ¿piewaniu
Radujmy si¿
NARODZI¿ SI¿ JEZUS !

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS NA POCZT¿WK¿ BO¿ONARODZENIOW¿

pbnA.jpg 17 grudnia odby¿a si¿ 2 edycja Konkursu na Poczt¿wke Bo¿onarodzeniow¿.
Celem Konkursu jest poznanie i propagowanie kultury regionu Kociewia oraz kultywowanie obrz¿d¿w i tradycji ludowych zwi¿zanych z Bo¿ym Narodzeniem i Nowym Rokiem.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


JASE¿KA WIGILIJNE W TCZEWIE

mwb16.jpg Dnia 20 grudnia 2009 r. w Parku Miejskim w Tczewie odby¿o si¿ spotkanie wszystkich darczy¿c¿w i organizator¿w oraz mieszka¿c¿w Tczewa i okolic w wielkiej WIGILII MIEJSKIEJ.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


"BO¿E NARODZENIE NA KOCIEWIU'

kbn1a.jpeg Odby¿ si¿ VII Powiatowy i IV Gminny Konkurs "Bo¿e Narodzenie na Kociewiu". Zobacz co uczniowie naszej Szko¿y przygotowali i sam oce¿...

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


X FINA¿ POMORSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZE¿STWIE I HIGIENIE PRACY

bhp1.jpg 10 grudnia odby¿ si¿ pod patronatem Marsza¿ka Wojew¿dztwa Pomorskiego p. Jana Koz¿owskiego Fina¿ Olimpiady Wiedzy o Bezpiecze¿stwie i higienie Pracy. Powiat Tczewski reprezentowa¿ ucze¿ naszej szko¿y - Mi¿osz Czapiewski.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WYCIECZKA

mwp1a.jpg Dnia 4 grudnia 2009 r. odby¿a si¿ wycieczka przedmiotowa klasy IIa - mechanik-operator pojazd¿w i maszyn rolniczych i klasy IIIa4 - technik agrobiznesu.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


XI EDYCJA OLIMPIADY M¿ODYCH PRODUCENT¿W ROLNYCH I BHP

omp1a.jpg W dniu 1 grudnia br. 24 uczestnik¿w podj¿¿o si¿ trudnego zadania - weryfikacji swojej wiedzy i umiej¿tno¿ci bior¿c udzia¿ w eliminacjach powiatowych Olimpiady M¿odych Producent¿w Rolnych i BHP.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS NA ZIELNIK CHWAST¿W

knz1.jpg 27 listopada br. odby¿a si¿ w naszej Szkole III Edycja Konkursu na Zielnik chwast¿w.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


STYPENDIUM PREMIERA

SRMa.jpg Ucze¿ Kacper Czapski otrzyma¿ Stypendium Prezesa Rady Ministr¿w 29-11-09r.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Wycieczka do Gdyskiego Muzeum Motoryzacji w Gdyni

Dnia 9.11.2009 r. odbya si wycieczka do Muzeum Motoryzacji w Gdyni. Brao w niej udzia 48 uczniw z trzech klas. Modzie zwiedzia pojazdy zabytkowe lat 20 i 30.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE NIEPODLEGOCI

10 listopada obchodzono w naszej szkole DZIE NIEPODLEGOCI - dzie odzyskania przez Polsk utraconego bytu pastwowego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

W dniu 10 listopada br. odbya si XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
W eliminacjach szkolnych Olimpiady uczestniczyo 15 osb z klas: IVa4, IIIa4 oraz IId4.


28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJTNOCI ROLNICZYCH

Dnia 23 padziernika br. w naszej szkole odbya si XXXV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejtnoci Rolniczych.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


SZKOLENIE DLA ROLNIKW

W szkole w dniu 27 padziernika br. odbyo sie szkolenie dla rolnikw Powiatu Tczewskiego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b