>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Olimpiada Wiedzy i Umiej¿tno¿ci Rolniczych

owiur.jpg Dnia 23.10.2015 w naszej szkole odby¿ si¿ pierwszy etap XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiej¿tno¿ci Rolniczych - OWiUR. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej presti¿owych konkurs¿w wiedzy i umiej¿tno¿ci praktycznych organizowany w naszym kraju.

18 Listopada 2015 by J. Prabucki

Wystawa filatelistyczna

Z-jp2.jpg W dniach od 10-16 listopada mia¿a miejsce wystawa filatelistyczna, zatytu¿owana,,OD PONTYFIKATU DO BEATYFIKACJI" zorganizowana przez ko¿o numizmatyczno - filatelistyczne ,,M¿ody kolekcjoner" dzia¿aj¿ce w ZSAiO w Swaro¿ynie.

16 Listopada 2015 by A.Murawski

Święto Niepodległości

NSN15-1a.jpg W dniu 10.11.2015 miała miejsce uroczysta akademia z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości.

14 Listopada 2015 by

XXIX OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

owe1.jpg W dniu 4 listopada 2015 roku o godzinie 9:00 rozpocz¿¿a si¿ XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w kt¿rej udzia¿ brali uczniowie naszej szko¿y. Tematem wiod¿cym w tej edycji olimpiady by¿a „Nier¿wno¿ci spo¿eczne a rozw¿j gospodarczy”.

12 Listopada 2015 by J. Prabucki

Mixed Martial Arts - MMA

MMA-1a.jpg W pa¿dzierniku br. w szkole powsta¿a szk¿¿ka mieszanek sztuk walki prowadzona przez Pana Marka Sza¿apat¿. Na zaj¿ciach mo¿na nauczy¿ si¿ technik walki kickboxingu, ju-jitsu, boksu i zapas¿w.

11 Listopada 2015 by J. Prabucki

Stypendia Prezesa Rady Ministr¿w 2015

sprm15-1b.jpg W pi¿tek 23 pa¿dziernika 2015 r. w sali im. Lubomira Szopi¿skiego w Ko¿cierzynie Pomorski Wicekurator O¿wiaty wr¿czy¿a Stypendia Prezesa Rady Ministr¿w. W roku szkolnym 2015/2016 Stypendium Prezesa Rady Ministr¿w otrzyma¿y Magdalena Gackowska uczennica klasy III LO oraz Diana Zieman uczennica klasy II technikum.

23 Padziernika 2015 by J. Prabucki

Szkolenie z zakresu ochrony ro¿lin

SOR-1.jpg21-09.w wyniku nawi¿zanej wsp¿¿pracy Rady Szko¿y z firma PROCAM odby¿o si¿ szkolenie dla uczni¿w klasy I i III Technik Rolnik prowadzone przez lekarza ro¿lin firmy PROCAM – mgr Macieja Bromirskiego. Organizatorem spotkania by¿ mgr in¿. Andrzej Murawski.

21 Padziernika 2015 by A.Murawski

ROZSTRZYGNI¿CIE KONKURSU "ZGADNIJ, KTO TO?"

konkurs.JPGZgodnie z regulaminem konkursu "Zgadnij, kto to?", polegaj¿cym na rozpoznaniu nauczycieli ze zdj¿¿ z dzieci¿stwa, z grona poprawnie udzielanych odpowiedzi, wy¿onili¿my trzech zwyci¿zc¿w.

20 Padziernika 2015 by Karolina

Tczewska Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt

aaa1.JPGNa początku października ruszyła Tczewska Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt. Udział bierze 12 zespołów w tym reprezentujące ZSAiO dziewczęta.

18 Padziernika 2015 by

Turniej pi¿ki no¿nej

PTPN15-1a.JPGW dniu 15.10.2015 reprezentacja szko¿y pojecha¿a do Tczewa na zawody powiatowe w „6-tkach pi¿karskich”. Wr¿cili¿my, jako zwyci¿zcy powiatu w „6-tkach pi¿karskich”. W tym roku jeste¿my N A J L E P S I .

16 Padziernika 2015 by I.Padzierska

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2015

DEN15-1a.jpg W dniu 14 pa¿dziernika obchodzili¿my w szkole Dzie¿ Edukacji Narodowej w rocznic¿ powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej. Uroczyst¿ akademi¿ przygotowa¿a klasa III C4 pod opiek¿ Pana Tomasza Parola.

14 Padziernika 2015 by J. Prabucki

Ślubowanie klas pierwszych 2015

LS15-1c.JPG W dniu 2 października odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych w Lesie Szpęgawskim. Uczniowie wpisali się w poczet pełnoprawnych członków społeczności ZSAiO im. St. Staszica w Swarożynie.

02 Padziernika 2015 by J. Prabucki

W dniu 28 wrze¿nia odby¿a si¿ Diecezjalna Pielgrzymka Maturzyst¿w na Jasn¿ G¿r¿

JG15-1a.jpg W tej Pielgrzymce uczestniczy¿a grupa uczennic z III klasy Liceum Og¿lnokszta¿c¿cego z naszej Szko¿y.

01 Padziernika 2015 by Alicja

KONKURS ORKI - Bielice

KoB-1.jpg W dniach 24 – 25 wrze¿nia 2015 roku uczniowie naszej szko¿y Krzysztof C¿blik i Micha¿ Szymkowiak wzi¿li udzia¿ w V Regionalnym Konkursie Orki dla m¿odzie¿y szk¿¿ rolniczych w Bielicach ko¿o Poznania.

30 Wrzenia 2015 by J. Prabucki

76 ROCZNICA ZBRODNI W LESIE SZPĘGAWSKIM

LS76-1A.jpg W niedzielę 27 września w Lesie Szpęgawskim odbyła się uroczystość związana 76 rocznicą dokonania przez hitlerowców zbrodni na mieszkańcach Kociewia. Delegacja naszej szkoły złożyła kwiaty i uczestniczyła w uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem ks. bp. Seniora Piotra Krupy.

29 Wrzenia 2015 by J. Prabucki

Zaj¿cia w Parku Oliwskim

POliwa-1a.jpg W dniu 28 wrze¿nia 2015 r. uczennice klasy II i III technikum architektury krajobrazu uczestniczy¿y w zaj¿ciach o charakterze edukacyjno-poznawczym na terenie Parku Oliwskiego im. Adama Mickiewicza. Obejrza¿y tam rzadko spotykane gatunki drzew i ro¿lin.

28 Wrzenia 2015 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b