>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

NAGRODA ZA WOLONTARIAT

„Czasem trzeba usi¿¿¿ obok i czyj¿¿ d¿o¿ zamkn¿¿ w swojej d¿oni,
Wtedy nawet ¿zy b¿d¿ smakowa¿ jak szcz¿¿cie”. (Wac¿aw Bary¿a) – te s¿owa zapisano na dyplomie wr¿czonym Iwonie na Gali Wolontariatu w Starogardzie Gda¿skim zorganizowanym okazji Mi¿dzynarodowego Dnia Wolontariatu.

Iwona od 2008 roku bezinteresownie pracuje w ¿wietlicy prowadzonej przez ks. Marcina Kund¿ i pani¿ Beat¿ Ma¿ka. Podejmuje r¿¿norodne dzia¿ania, mi¿dzy innymi:
 pracuje z dzie¿mi w ¿wietlicy,
 uczestniczy w zbiorkach ¿ywno¿ci dla ubogich przed sklepami,
 udziela bezp¿atnych korepetycji dzieciom ze ¿wietlicy i innym wolontariuszom,
 uczestniczy w organizacji festynu parafialnego.
Pomimo uczestniczenia w tak wielu dzia¿aniach w swoim mie¿cie Iwona tak¿e ch¿tnie pomaga innym w szkole oraz anga¿uje si¿ w dzia¿ania na rzecz spo¿eczno¿ci szkolnej.
Gratulujemy nagrody!

IMankus-a.jpgIMankus-b.jpg
15 Grudnia 2011 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b