>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

BOŻE NARODZENIE

– tymi s¿owami rozpocz¿¿o si¿ uroczyste spotkania z okazji Bo¿ego Narodzenia w naszej Szkole.
Uczniowie wraz z Gronem Pedagogicznym wys¿uchali monta¿ literacki.
Szczeg¿lnie wymownie zabrzmia¿y s¿owa:

Zawsze ilekro¿ si¿ u¿miechasz do swojego brata i wyci¿gasz do niego r¿k¿ – jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, ilekro¿ milkniesz, by innych wys¿ucha¿,
zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, kt¿re jak ¿elazna obr¿cz uciskaj¿ ludzi w ich samotno¿ci,
zawsze, kiedy dajesz odrobin¿ nadziei „wi¿¿niom”, tym, kt¿rzy przyt¿oczeni ci¿¿arem fizycznego, moralnego i duchowego ub¿stwa,
zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome s¿ twoje mo¿liwo¿ci i jak wielka jest twoja s¿abo¿¿,
zawsze, ilekro¿ pozwolisz, by B¿g pokocha¿ innych poprzez ciebie – zawsze wtedy jest
Bo¿e Narodzenie.
Bo¿onarodzeniowe spotkanie zako¿czy¿o si¿ ¿yczeniami -
We¿ do r¿ki bia¿y op¿atek
Cho¿by¿ nawet nie mia¿ go z kim dzieli¿.
I ¿ycz szcz¿¿cia ca¿emu ¿wiatu,
niech si¿ wszystkie serca rozwesel¿.
Uroczysto¿¿ przygotowali uczniowie z klasy II D4 pod opiek¿ nauczycieli: Alicji Majewskiej, Agaty Paczkowskiej oraz Moniki Zybura.
26 Grudnia 2011 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b