>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Praktyczny program z zakresu OZE jest realizowany w ramach Dzia¿ania 3.5 Programu Operacyjnego Kapita¿ Ludzki „Projekty innowacyjne”.
Celem projektu jest wdro¿enie i przygotowanie absolwent¿w naszej szko¿y do podejmowania dzia¿a¿ i pracy w sektorze energetyki odnawialnej.
Projekt trwa¿ b¿dzie 1,5 roku i jego realizacja obejmuje 256 godzin zaj¿¿. W czasie zaj¿¿ uczniowie w grupach tematycznych zapoznaj¿ si¿ z wiedz¿ teoretyczn¿ i wykorzystaj¿ j¿ do realizacji do¿wiadcze¿ praktycznych. Tematyka zaj¿¿ mi¿dzy innymi obejmuje takie zagadnienia jak:
 ¿r¿d¿a energii i zagro¿enia dla ¿rodowiska,
 charakterystyka ro¿lin energetycznych,
 biomasa i jej wykorzystanie dla energetyki,
 biopaliwa p¿ynne i gazowe,
 charakterystyka poszczeg¿lnych ¿r¿de¿ energii,
 ekonomiczne ¿r¿d¿a finansowania OZE,
 prawne aspekty rozwoju energetyki,
 poznawanie urz¿dze¿ w firmach energetyki wodnej, wiatrowej, biogazowej, sk¿adowania odpad¿w, spalarni ¿mieci i plantacji ro¿lin.
Do realizacji projektu przyst¿pili nauczyciele p. mgr Anna Ciskowska i p. mgr in¿. Tadeusz Sobiecki wraz z grup¿ 15 uczni¿w z klas: technik agrobiznesu, technik ochrony ¿rodowiska i technik rolnik.
23 Stycznia 2012 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b