>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

SESJA RADY POWIATU

W porz¿dku Sesji znalaz¿y si¿ takie zagadnienia jak informacji Pa¿stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpiecze¿stwa sanitarnego powiatu za rok 2011, informacja z wykonania przez Powiat Tczewski bud¿etu za I kwarta¿ 2012 roku, informacja na temat rolnictwa w Powiecie Tczewskim.
Dyrektor szko¿y zaprezentowa¿ dzia¿alno¿¿ i rozw¿j Zespo¿u Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych im. Stanis¿awa Staszica w Swaro¿ynie - Radni i zaproszeni go¿cie mogli zapozna¿ si¿ z prezentacj¿ ukazuj¿c¿ eksperyment edukacyjny „Odnawialne ¿r¿d¿a energii” oraz prezentacj¿ ukazuj¿ca dzia¿ania i ofert¿ szko¿y – www.zsaio.pl
W kolejnej cz¿¿ci Sesji przyjmowane by¿y uchwa¿y Rady Powiatu.

srp1a.jpgsrp2a.jpgsrp3a.jpgsrp4a.jpgsrp5a.jpgsrp6a.jpgsrp7a.jpgsrp8a.jpgsrp9a.jpgsrp10a.jpgsrp11a.jpgsrp12a.jpgsrp13a.jpgsrp14a.jpgsrp15a.jpgsrp16a.jpgsrp17.jpgsrp18.jpgsrp19.jpgsrp20.jpgsrp21.jpgsrp22.jpgsrp23.jpgsrp24.jpgsrp25.jpg
04 Czerwca 2012 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
29 stycznia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b