>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

DZIE¿ EDUKACJI NARODOWEJ

Wdzi¿czno¿ci ucznia nie zapisuje si¿ w szkolnym dzienniku. Wdzi¿czno¿¿ nie jest obiektem bada¿ pedagogicznych. Wdzi¿czno¿¿ ma tysi¿c twarzy i tajemniczy urok… te i inne s¿owa wdzi¿czno¿ci i podzi¿kowa¿ wypowiadali uczniowie dzisiaj… by¿y kwiaty i wiele ¿yczliwo¿ci. W tym wyj¿tkowym dniu nale¿y te¿ przypomnie¿, ¿e celem pracy nauczycieli i wszystkich pracownik¿w Szko¿y jest wychowanie m¿odzie¿y i przekazanie im rzetelnej wiedzy. By¿o przem¿wienie Dyrektora p. J. Bartoszewskiego, by¿y nagrody i ¿yczenia. Uroczysto¿¿, przygotowana przez klas¿ II D4, zako¿czy¿y ¿yczenia z¿o¿one przez Przewodnicz¿c¿ Samorz¿du Uczniowskiego A. Rabsk¿.


DEN12-1.jpgDEN12-2.jpgDEN12-3.jpgDEN12-4.jpgDEN12-5.jpgDEN12-6.jpgDEN12-7.jpgDEN12-8.jpg
11 Padziernika 2012 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
1 marca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b