>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

DZIEŃ PAPIESKI

Szczeg¿lnie aktualnie jest wyzwanie Naszego Wielkiego Polaka: „Umi¿owani bracia i siostry nie wstyd¿cie si¿ krzy¿a. Starajcie si¿ na co dzie¿ podejmowa¿ krzy¿ i odpowiada¿ na mi¿o¿¿ Chrystusa. Bro¿cie krzy¿a, nie pozw¿lcie, aby Imi¿ Bo¿e by¿o obra¿ane w waszych sercach, w ¿yciu spo¿ecznym czy rodzinnym”.
A tak¿e te wypowiedziane w Pelplinie - „…budujcie dom na skale! Budujcie dom waszego ¿ycia osobistego i spo¿ecznego na skale! A ska¿¿ jest Chrystus – Chrystus ¿yj¿cy w swoim Ko¿ciele, Chrystus, kt¿ry trwa na tych ziemiach od tysi¿ca lat”.
Po tej refleksji ks. proboszcz A. Kujawa po¿wi¿ci¿ krzy¿e, kt¿re zawisn¿ w klasach. Uroczysto¿¿ przygotowa¿a m¿odzie¿ z klas III D4, II B, I C4 oraz I D4 pod kierunkiem pa¿ A. Labuddy i A. Majewskiej.


DP1.jpgDP2.jpgDP3.jpgDP4.jpgDP5.jpgDP6.jpg
26 Padziernika 2012 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
24 wrze?nia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b