>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

VIII OLIMPIADA PRZEDSIBIORCZOCI

Celem projektu jest rozbudzenie i wzmocnienie wrd modziey postaw przedsibiorczych, doskonalenie u modziey umiejtnoci analizy zjawisk zachodzcych w gospodarce, w organizacji oraz w yciu prywatnym, majcych wpyw na zachowania przedsibiorcze, rozwijanie u modziey zdolnoci mylenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsiwzi, rozwizywania w sposb twrczy problemw, skutecznego komunikowania si, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, wspdziaania w zespole oraz negocjacji, a take tworzenie pozytywnego klimatu wok dziaalnoci biznesowej i lepsze przygotowanie modziey do wyzwa wspczesnego wiata do ktrych nale tendencja do integracji i globalizacji ycia spoecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postp naukowo-techniczny.

A. Murawski
25 Stycznia 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
29 stycznia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b