>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJETNOCI ROLNICZYCH

Celami Olimpiady Wiedzy i Umiejtnoci Rolniczych s:
rozwijanie wrd modziey zainteresowa rolnictwem oraz popularyzacja i pogbienie wiedzy rolniczej, poza wiadomoci i umiejtnoci zawodowe objte programem nauczania w szkoach rolniczych, umoliwienie modziey zdobycie dyplomu szkoy wyszej na deficytowych kierunkach studiw za porednictwem tytuu laureata, ukazanie walorw rodowiska wiejskiego jako miejsca pracy i ycia na wsi, ktre nie rni si standardem od ycia w miecie, tworzenie z olimpijczykw nosicieli postpowych metod gospodarowania, w tym zwaszcza szerzenie idei rolnictwa ekologicznego,
umoliwienie trwaego czenia wiedzy teoretycznej z umiejtnociami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania rolnictwa, popularyzacja osigni oraz perspektyw w rozwoju polskiego rolnictwa, z uwzgldnieniem ochrony rodowiska przyrodniczego.
Olimpiada jest wspzawodnictwem z zakresu szeroko pojtej wiedzy rolniczej - teoretycznej i praktycznej. Jej ide jest ukazanie modziey szk rednich zada stojcych przed tym jednym z najwaniejszych dziaw gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowa rnorodnymi formami postpu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i spoecznego) oraz wzmocnienie wizi emocjonalnych z produkcj rolnicz, miejscem przyszej pracy modego rolnika, co ma wyjtkowe znaczenie we waciwym wykonywaniu zawodu.


Harmonogram- XXXVII edycja OWiUR (2012/2013)

Eliminacje szkolne 19-20 padziernik 2012 r.,
Eliminacje okrgowe 19 –20 kwiecie 2013 r.,
Eliminacje centralne 07–08 czerwiec 2013 r.

Olimpiada prowadzona jest rwnoczenie w 9 blokach tematycznych takich jak:
produkcja rolinna,
produkcja zwierzca,
mechanizacja rolnictwa,
ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo),
ochrona i inynieria rodowiska,
ywienie czowieka i gospodarstwo domowe,
agrobiznes,
lenictwo
architektura krajobrazu

Nasza modzie startowaa w bloku:
1. AGROBIZNES
2. MECHANIZACJA ROLNICTWA
3. PRODUKCJA ROLINNA
4. PRODUKCJA ZWIERZCA

A. Murawski
25 Stycznia 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
29 stycznia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b