>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Lekcja w-f inna niż wszystkie

Wszyscy uczniowie bior¿cy udzia¿ w zaj¿ciach wypo¿yczyli sprz¿t do jazdy na nartach lub desce snowboardowej, a nast¿pnie ruszyli na stok. Kto potrafi¿ ju¿ je¿dzi¿ na nartach – od razu po kr¿tkiej rozgrzewce przyst¿pi¿ do wjazdu orczykiem na g¿r¿ i zjazd¿w „z g¿rki na pazurki”. Pozostali udali si¿ pod opiek¿ instruktora, kt¿ry udziela¿ wskaz¿wek jak zapanowa¿ na nartami i reszt¿ cia¿a. Po zaprawie i podstawowej nauce poruszania si¿ na nartach, zacz¿¿y si¿ zjazdy na „O¿lej ¿¿czce”. Ka¿dy radzi¿ sobie jak umia¿, a umiej¿tno¿ci dzi¿ki instruktarzowi ros¿y ze zjazdu na zjazd. Przez ostatni¿ godzin¿ wszyscy ju¿ byli w stanie podjecha¿ wyci¿giem orczykowym na g¿r¿ (co wbrew pozorom nie jest ¿atwe) i zje¿d¿ali na d¿¿ bez krzyku paniki i rozje¿d¿ania pozosta¿ych u¿ytkownik¿w stoku.
Dzi¿kujemy Dyrekcji za umo¿liwienie realizacji takiej lekcji i w¿a¿cicielowi O¿rodka Narciarskiego w Trzepowie za udost¿pnienie sprz¿tu i wyci¿gu.
Mo¿e jeszcze tej zimy, lub w przysz¿ym sezonie narciarskim uda nam si¿ powt¿rzy¿ takie lekcje.

tszepowo2.jpgtszepowo3.jpgtszepowo4.jpgtszepowo5.jpgtszepowo6.jpgtszepowo7.jpgtszepowo8.jpgtszepowo9.jpg

I. Pa¿dzierska
07 Marca 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
29 stycznia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b