>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Konkurs prowadzony by¿ w formie czterech odr¿bnych turniej¿w: turnieju recytatorskiego, turnieju „Wywiedzione ze s¿owa”, turnieju teatr¿w jednego aktora oraz turnieju poezji ¿piewanej. Celem konkursu jest aktywizacja kulturalna spo¿eczno¿ci powiatu tczewskiego, rozbudzanie wra¿liwo¿ci na pi¿kno literatury oraz upowszechnianie kultury ¿ywego s¿owa. Nasz¿ szko¿¿ reprezentowa¿y w konkursie dwie uczennice Kornelia Lampka z klasy I C4 oraz Beata Krajnik z klasy IV D4. Kornelia Lampka odnios¿a ogromny sukces zajmuj¿c II miejsce w turnieju recytatorskim i b¿dzie ona reprezentowa¿a powiat oraz nasz¿ szko¿¿ w Turnieju Wojew¿dzkim, kt¿ry odb¿dzie si¿ w dniach 19 - 21 kwietnia 2013r. w Teatrze na Pla¿y w Sopocie. Kornelia jako laureatka eliminacji powiatowych - a jednocze¿nie reprezentantka naszego powiatu na szczeblu wojew¿dzkim b¿dzie mog¿a doskonali¿ sw¿j talent na warsztatach recytatorskich, kt¿re poprowadzi Florian Staniewski – aktor i re¿yser teatralny, obecnie zwi¿zany z Teatrem Wybrze¿e. Beata Krajnik reprezentuj¿ca szko¿¿ w turnieju poezji ¿piewanej otrzyma¿a wyr¿¿nienie. Uczennice zosta¿y tak dobrze przygotowane do udzia¿u w konkursie przez nauczyciela j¿zyka polskiego pani¿ Danut¿ Karczewsk¿.

mgr Agata Paczkowska
27 Marca 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
29 stycznia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b