>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

DRUŻYNA REKONSTRUKCYJNA LOK

Wspomniani uczniowie s¿ nie tylko cz¿onkami wspomnianej dru¿yny ale r¿wnie¿ Ko¿a Pierwszej Pomocy Przedmedycznej funkcjonuj¿cego w naszej szkole. Podczas spotkania mo¿na by¿o zapozna¿ si¿ ze specyfik¿ funkcjonowania dru¿yny, treningami, obozami szkoleniowymi jak r¿wnie¿ podj¿¿ wst¿pn¿ decyzj¿ o wst¿pieniu w szeregi dru¿yny kultywuj¿cej polskie tradycje militarne. Po prezentacji multimedialnej i pogadance z przedstawicielami dru¿yny zainteresowani uczniowie mieli mo¿liwo¿¿ przymierzenia mundur¿w, kamizele, he¿m¿w czy masek przeciwgazowych. Prawdziw¿ atrakcj¿ okaza¿y si¿ zaj¿cia instrukta¿owe z zakresu techniki u¿ywania broni palnej tak kr¿tkiej jak i d¿ugiej.

T. Duchnicz
DRLOK1.jpgDRLOK2.jpgDRLOK3.jpgDRLOK4.jpgDRLOK5.jpgDRLOK6.jpgDRLOK7.jpgDRLOK8.jpgDRLOK9.jpgDRLOK10.jpg
05 Kwietnia 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b