>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Eliminacje szkolne

Celem konkursu jest popularyzowanie w¿r¿d m¿odzie¿y szkolnej znajomo¿ci dobrej praktyki rolniczej z uwzgl¿dnieniem zagro¿e¿ i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych oraz higieny pracy w rolnictwie. Pierwszy etap konkursu przeprowadzi¿a komisja szkolna. Eliminacje szkolne polega¿y na rozwi¿zaniu testu opracowanego i dostarczonego przez organizator¿w. W eliminacjach wzi¿¿o udzia¿ 25 uczni¿w z trzech klas technikalnych. Do drugiego etapu przeszed¿ ucze¿ III D4 technikum rolniczego Pawe¿ Pozorski. Eliminacje na II etapie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w SGGW w Warszawie. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy osi¿gni¿tych wynik¿w.

Sk¿ad Komisji Konkursowej:
1. Andrzej Bartelik - kierownik PT KRUS w Tczewie
2. Janusz G¿uszkowski - inspektor PT KRUS w Tczewie
3. Tadeusz Sobiecki - kierownik SP ZSAiO
4. Jan Skowro¿ski - organizator I etapu konkursu szkolnego
05 Kwietnia 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
6 grudnia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b