>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Uroczyste zakończenie nauki klas maturalnych 2013

Samorz¿d Uczniowski oraz uczniowie klasy III D4 przygotowali maturzystom uroczyst¿ akademi¿ z okazji zako¿czenia przez nich nauki w naszej szkole, abiturientom wr¿czono kwiaty oraz przekazano mn¿stwo ciep¿ych s¿¿w ¿ycz¿c wysokich wynik¿w na egzaminie maturalnym i egzaminie potwierdzaj¿cym kwalifikacje zawodowe. Po wprowadzeniu sztandaru i od¿piewaniu hymnu g¿os zabra¿ dyrektor szko¿y Pan Jaros¿aw Bartoszewski. Przeprowadzi¿ ceremoni¿ przekazania sztandaru szkolnego uczniom z klasy trzeciej oraz dokona¿ podsumowania wynik¿w kszta¿cenia za okres czterech lat nauki. Wyrazi¿ swoje zadowolenie z tego, ¿e 3 absolwent¿w otrzyma¿o nagrod¿ Starosty Powiatu Tczewskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Na koniec swojego wyst¿pienia pan dyrektor ¿yczy¿ wszystkim tegorocznym maturzystom powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych oraz ¿yczy¿ sukces¿w w dalszym ¿yciu. Nast¿pnie odda¿ g¿os by¿emu dyrektorowi szko¿y Panu Zbigniewowi Wojszko. Na zako¿czenie oficjalnych przem¿wie¿ g¿os zabrali przedstawiciele absolwent¿w, podzi¿kowali za trud wychowawczy i przekazan¿ wiedz¿ wszystkim nauczycielom ofiaruj¿c im symboliczn¿ r¿¿¿.
Korzystaj¿c z okazji dyrektor i nauczyciele wychowania fizycznego wr¿czyli nagrody i dyplomy za osi¿gni¿cia sportowe w turniejach powiatowych i szkolnych.


pm13-1.jpgpm13-2.jpgpm13-3.jpgpm13-4.jpgpm13-5.jpgpm13-6.jpgpm13-7.jpgpm13-8.jpgpm13-9.jpgpm13-10.jpgpm13-11.jpgpm13-12.jpgpm13-13.jpgpm13-14.jpgpm13-15.jpgpm13-16.jpgpm13-17.jpgpm13-18.jpgpm13-19.jpgpm13-20.jpgpm13-21.jpgpm13-22.jpg
pm13-z1.jpgpm13-z2.jpg
29 Kwietnia 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b