>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

GREENPOWER

Zwiedzaj¿cy w tym tak¿e nasi uczniowie mogli si¿ zapozna¿ z ofert¿ firm z zakresu energii odnawialnej (energia wiatru, wodna, s¿oneczna, geotermalna, biopaliwa, biogaz). Ponadto energetyki, elektrotechniki, budownictwa energetycznego i technologii energooszcz¿dnych, energii cieplnej, o¿wietlenia, telekomunikacji energetycznej. Spotkanie to umo¿liwi¿o uczniom porozmawianie z producentami na temat nowoczesnych rozwi¿za¿ i urz¿dze¿, kt¿re dost¿pne s¿ na naszym rynku.
W godzinach popo¿udniowych uczniowie odbyli spacer ulicami Poznania.

T. Parol


greenpow1.jpggreenpow2.jpggreenpow3.jpggreenpow4.jpggreenpow5.jpggreenpow6.jpggreenpow7.jpggreenpow9.jpggreenpow11.jpggreenpow8.jpggreenpow12.jpggreenpow13.jpggreenpow14.jpggreenpow15.jpggreenpow16.jpggreenpow17.jpggreenpow18.jpggreenpow19.jpggreenpow20.jpggreenpow21.jpggreenpow22.jpggreenpow23.jpggreenpow24.jpggreenpow25.jpggreenpow26.jpg
22 Maja 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b