>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

W kursie uczestniczy¿o 32 s¿uchaczy – g¿¿wnie uczni¿w szko¿y w Swaro¿ynie, Zasadniczej Szko¿y Zawodowej w zawodzie - mechanik operator pojazd¿w i maszyn rolniczych i Technikum Rolniczego oraz siedmiu rolnik¿w z okolicznych gospodarstw rolnych.
Na kursie prowadzone by¿y wyk¿ady z budowy, obs¿ugi i eksploatacji kombajn¿w zbo¿owych r¿¿nych marek i firm : JOHN DEERE, NEW HOLLAND, DEUTZ FAHR oraz grupowe zaj¿cia praktyczne z poszczeg¿lnych zespo¿¿w i podzespo¿¿w kombajn¿w. Ka¿dy z kursant¿w podczas nauki jazdy tymi kombajnami wykonywa¿ g¿¿wnie manewry i ¿wiczenia precyzyjnego podje¿d¿ania do zespo¿u ¿niwnego oraz samodzielnego cofania do w¿zka zespo¿u ¿niwnego, a tak¿e uruchamiania zespo¿¿w i uk¿ad¿w : hydraulicznego,.
jezdnego czy hydrostatycznego. S¿uchacze zapoznali si¿ r¿wnie¿ z obs¿ug¿ silnik¿w wysokopr¿¿nych, obs¿ug¿ uk¿ad¿w paliwowego, elektrycznego, hydraulicznego, a tak¿e z wyposa¿eniem kabiny i ca¿ego pojazdu w elementy elektroniczne do sterowania kombajnu.
Kurs zako¿czy¿ si¿ pisemnym egzaminem wiedzy na temat wszystkich typ¿w kombajn¿w zbo¿owych. Uczestnicy kursu otrzymali za¿wiadczenia potwierdzaj¿ce kwalifikacje zawodowe operator¿w kombajn¿w zbo¿owych ( lub kombajn¿w zielonkowych).

instruktor nauki jazdy
kombajnami zbo¿owymi
mgr in¿. Grzegorz Spadik
27 Maja 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b