>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

"POŻAR" W SZKOLE

Zgodnie z Rozporz¿dzeniem Ministra Spraw Wewn¿trznych i Administracji w obiektach w kt¿rych cyklicznie zmienia si¿ jednocze¿nie grupa powy¿ej 50 u¿ytkownik¿w, w szczeg¿lno¿ci: szk¿¿, przedszkoli, internat¿w, dom¿w studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunk¿w ewakuacji nale¿y dokona¿ - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie d¿u¿szym ni¿ 3 miesi¿ce od dnia rozpocz¿cia korzystania z obiektu przez nowych u¿ytkownik¿w.
07 Listopada 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
3 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b