>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

XIV Olimpiada Wiedzy o BHP w Rolnictwie

Celem olimpiady by¿o wzbogacenie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie. Zaw¿d rolnika w obecnych czasach wymach specjalistycznej wiedzy i umiej¿tno¿ci z zakresu mechanizacji, automatyki i chemizacji. Uczestnicy olimpiady pog¿¿biaj¿c wiedz¿ przyczyniaj¿ si¿ do zwi¿kszenia bezpiecze¿stwa pracy w rolnictwie.
Drugi etap olimpiady sk¿ada¿ si¿ z dw¿ch cz¿¿ci. W pierwszej nale¿a¿o rozwi¿za¿ test sk¿adaj¿cy si¿ z 40 pyta¿. W drugiej cz¿¿ci wy¿oniono pi¿ciu najlepszych i zadawano im pytania ustne na kt¿re musieli odpowiedzie¿ przy udziale komisji, pozosta¿ych uczestnik¿w oraz publiczno¿ci.

Naszymi reprezentantami w drugim etapie pierwszej cz¿¿ci olimpiady byli:
1. Grzegorz Ka¿du¿ski IV D4 (R)
2. Mateusz Albrecht III D4 (R)
3. Micha¿ Staszko III D4 (R)OBHP-S2.jpgOBHP-S3.jpgOBHP-S4.jpgOBHP-S5.jpg
06 Grudnia 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
3 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b