>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Szkolny przegląd talentów i działań profilaktycznych

Podczas przegl¿du, uczniowie poszczeg¿lnych klas prezentowali swoje plakaty i scenki profilaktyczne, a tak¿e swoje osobiste talenty, jako alternatywne dla u¿ywek formy sp¿dzania wolnego czasy. Nasze hobby, nasze pasje pozwalaj¿ nam ¿y¿ lepiej, barwniej, ciekawiej. Pozwalaj¿ rozwija¿ siebie i dba¿ o w¿asne zdrowie z dala od narkotyk¿w i innych ¿rodk¿w psychoaktywnych. Zaprezentowano wiele prac plastycznych oraz talent¿w, z kt¿rych na szczeg¿ln¿ uwag¿ zas¿uguj¿ takie prace jak: zrealizowany i zmontowany samodzielnie przez uczni¿w film pokazuj¿cy ich zainteresowania technik¿ rolnicz¿, pokaz umundurowania i uzbrojenia piechoty lekkiej wraz z zami¿owaniem do munduru i rekonstrukcji historycznych czy te¿ osi¿gni¿cia sportowe naszej uczennicy b¿d¿cej mistrzyni¿ powiatu, makroregionu i cz¿onkini¿ kadry narodowej B. Pe¿ni ¿ycze¿ i nadziei, aby kolejny rok szkolny zaowocowa¿ nowymi talentami przegl¿d zosta¿ przez Pedagoga Szkolnego podsumowany s¿owami Beaty Pawlikowskiej „…Ka¿dy cz¿owiek ma w sobie jaki¿ talent, tylko czasami sam o tym nie wie i dlatego nie potrafi go odnale¿¿. Szukaj go w sobie…”.

T. Duchnicz


SDP-M-1.jpgSDP-M-2.jpgSDP-M-3.jpgSDP-M-4.jpgSDP-M-5.jpgSDP-M-6.jpgSDP-M-7.jpgSDP-M-8.jpgSDP-M-9.jpgSDP-M-10.jpgSDP-M-11.jpgSDP-M-12.jpgSDP-M-13.jpgSDP-M-14.jpgSDP-M-15.jpgSDP-M-16.jpgSDP-M-17.jpgSDP-M-18.jpgSDP-M-19.jpgSDP-M-20.jpgSDP-M-21.jpgSDP-M-22.jpgSDP-M-23.jpgSDP-M-24.jpgSDP-M-25.jpgSDP-M-26.jpgSDP-M-27.jpgSDP-M-28.jpgSDP-M-29.jpgSDP-M-30.jpgSDP-M-31.jpgSDP-M-32.jpgSDP-M-33.jpgSDP-M-34.jpgSDP-M-35.jpgSDP-M-36.jpgSDP-M-37.jpgSDP-M-38.jpgSDP-M-39.jpgSDP-M-40.jpgSDP-M-41.jpgSDP-M-42.jpgSDP-M-43.jpgSDP-M-44.jpgSDP-M-45.jpgSDP-M-46.jpgSDP-M-47.jpgSDP-M-48.jpgSDP-M-51.jpgSDP-M-52.jpg
09 Grudnia 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
4 pa?dziernika
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b