>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

BOŻE NARODZENIE

U Narodzonego Pana odnajdujemy otuch¿ i warto¿¿ naszego utrudzenia. To On przekonuje nas, ¿e wielko¿¿ cz¿owieka mierzy si¿ ¿arem serca bardziej ni¿ pot¿g¿ i wiedz¿, a rado¿¿ nieba utkana jest z dobra prze¿ytych dni i lat.
O Bo¿ym Narodzeniu przypomina¿y nam uczennice recytuj¿c:
Panie, min¿¿o dwa tysi¿ce lat,
A my ci¿gle Ci¿ nie poznajemy.
Pukasz cierpliwie do drzwi hipokryt¿w,
K¿amc¿w, tch¿rzy.
Zaryzykuj jeszcze raz.
Przyjd¿ – nieczekany, nieproszony...
Dotknij zamkni¿tych drzwi,
A mo¿e stanie si¿ cud,
Powt¿rzy si¿ cud Betlejemskiej Nocy
I za¿miecone stajnie naszych serc wype¿ni¿
si¿ Bo¿ym ¿wiat¿em nadziei.

Wyj¿tkowo aktualnie zabrzmia¿y r¿wnie¿ s¿owa betlejemskiej modlitwy ksi¿dza Twardowskiego:
Pom¿dlmy si¿ w Noc Betlejemsk¿,
W noc szcz¿¿liwego Rozwi¿zania,
By wszystko nam si¿ rozwi¿za¿o,
w¿z¿y, konflikty, powik¿ania.

Aby si¿ wszystkie trudne sprawy
Porozkr¿ca¿y jak supe¿ki,
W¿asne ambicje i urazy
Zacz¿¿y ¿mieszy¿ jak kukie¿ki.

I aby w nas z¿o¿liwe j¿dze
Pozamienia¿y si¿ w owieczki,
A w oczach m¿dre ¿zy stan¿¿y
Jak na choince barwne ¿wieczki...
Szczeg¿lnie o Bo¿ej Dziecinie przypomina¿y ¿piewane przez wszystkich uczni¿w kol¿dy.
¿yczenia ¿wi¿teczne w imieniu uczni¿w z¿o¿y¿a Przewodnicz¿ca samorz¿du Uczniowskiego.
Na koniec Dyrektor p. J. Bartoszewski przekaza¿ przedstawicielom klas op¿atek i z¿o¿y¿ ¿yczenia.
Uroczysto¿¿ przygotowali uczniowie klasy I D4 i II D4 pod opieka nauczycielek p. A Labuddy i p. A. Majewskiej.


BN13-1.jpgBN13-2.jpgBN13-3.jpgBN13-4.jpgBN13-5.jpgBN13-6.jpgBN13-7.jpgBN13-8.jpgBN13-9.jpgBN13-10.jpgBN13-11.jpgBN13-12.jpgBN13-13.jpgBN13-14.jpg
20 Grudnia 2013 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
6 grudnia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b