>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

XIV Powiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej

Pierwszego dnia w sportowej hali ZSRiK rywalizowa¿y dziewcz¿ta, kt¿re w sk¿adzie: Iwona Jakubczak, Paulina Michna i Magdalena Gackowska wywalczy¿y III miejsce. Dru¿yna dziewcz¿t wytrwale walczy¿a kwalifikuj¿c si¿ najpierw do fina¿u o III-IV miejsce, a p¿¿niej, kiedy po pierwszych rozgrywkach wydawa¿o si¿, ¿e ci¿¿ko b¿dzie odrobi¿ straty, dziewczyny stan¿¿y na wysoko¿ci zadania, pokona¿y rywalki w dw¿ch kolejnych spotkaniach tym samym zajmuj¿c miejsce na podium.

Drugiego dnia w ZSBiO rywalizowali ch¿opcy, kt¿rzy w sk¿adzie: Marek Klu¿niak, B¿a¿ej Legawiec i Mateusz K¿os zdobyli II miejsce. Na uwag¿ zas¿uguje fakt, ¿e m¿ska dru¿yna przebojowo zakwalifikowa¿a si¿ do fina¿u, wygrywaj¿c po drodze z wszystkimi dru¿ynami w swojej grupie i nie oddaj¿c im ani jednego seta!

Opiek¿ nad naszymi sportowcami sprawowa¿a pierwszego dnia p. I. Pa¿dzierska i p. M. Woli¿ska, a drugiego p. M. Woli¿ska.
Konkurencja by¿a du¿a, poziom wysoki, nie by¿o ¿atwo ...
Gratulujemy naszym tenisistkom i tenisistom zas¿u¿onego zwyci¿stwa!

M. Woli¿skats-2014-1.JPGts-2014-2.jpgts-2014-3.jpgts-2014-4.jpg
25 Lutego 2014 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b