>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

MŁODZIEŻ W FABRYCE SZTUK

„Tczew pod okupacj¿ hitlerowsk¿” to pierwsza z wystaw jakie tego dnia mogli ogl¿da¿ nasi uczniowie.
Ekspozycja ukazuje losy tczewian w latach 1939 1945. Zwiedzaj¿cy mog¿ zapozna¿ si¿ z histori¿ II Wojny ¿wiatowej przez pryzmat dziej¿w Tczewa, od pierwszych walk z 1 wrze¿nia 1939 r. poprzez okres okupacji hitlerowskiej a¿ po wkroczenie do miasta jednostek Armii Czerwonej.
Druga wystawa to „Z Forsterami i Cookiem na kraniec ¿wiata”. Jan Reinhold maj¿cy szkockie korzenie by¿ rodowitym tczewianinem. Mieszka¿ w kamienicy nr 4 przy starym rynku 9obecnie Plac Hallera). R¿d Forster¿w nale¿a¿ do elit miasta dlatego cz¿onkowie tej rodziny piastowali wysokie stanowiska urz¿dnicze – ojciec Jana by¿ burmistrzem Tczewa. Jan Reinhold rozpocz¿¿ swoj¿ edukacj¿ od miejskiej szko¿y tczewskiej, potem kontynuowa¿ nauk¿ w Kwidzynie, Toruniu i Berlinie. Podj¿¿ studia filozoficzne i teologiczne. W 1795 roku Jan Reinhold na kr¿tko wr¿ci¿ do Tczewa – sprzeda¿ maj¿tek rodziny. Nast¿pnie zostaje pastorem w Mokrym Dworze – tam urodzi¿ si¿ jego syn Jerzy Adam.
Jan Reinhold Foster wraz z synem Jerzym Adamem to postacie znane szczeg¿lnie z uczestnictwa w drugiej wyprawie Jamesa Cooka dooko¿a ¿wiata. Jan Reinhold Forster i jego syn Jerzy Adam swoimi odkryciami znacz¿co wp¿yn¿li na rozw¿j ¿wiata nauki.
Uczniowie klas I D4, II D4, III D4 oraz II C4 uczestniczyli w warsztatach malowania na szkle i wykonywania bi¿uterii z bursztynu. Opiekunami byli: p. M. Woli¿ska, p. G. Murawska, p. A. Majewska p. A. Murawski oraz p. Z. Wojszko.
02 Marca 2014 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b