>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Pierwszy Pomorski Dzień Otwarty dla Klas o Profilu Policyjnym

Poza testem sprawno¿ci, jaki zdaje si¿ podczas egzamin¿w wst¿pnych do szk¿¿ mundurowych uczniowie mieli okazj¿ zapozna¿ si¿ ze specyfik¿ s¿u¿by w najr¿¿niejszych formacjach mundurowych. Rozmawiali¿my mi¿dzy innymi z przedstawicielami Policji, Stra¿y Granicznej, Antyterrorystami czy przedstawicielami Stra¿y Po¿arnej. Uczniowie mogli zapozna¿ si¿ r¿wnie¿ ze sprz¿tem, jakim dysponuj¿ poszczeg¿lne formacje. By¿y zaj¿cia z zakresu szkolenia ps¿w policyjnych, zdejmowania odcisk¿w palc¿w czy pr¿b zderzeniowych na pochylni imituj¿cej st¿uczk¿ parkingow¿. Podczas uroczystego apelu Komendant Policji otrzyma¿ dla swojej jednostki kolejny laserowy miernik pr¿dko¿ci. Po ¿wiczeniach ze sprz¿tem tak wielu r¿¿nych s¿u¿b mundurowych bogatsi o wiedz¿ i umiej¿tno¿ci wr¿cili¿my szcz¿¿liwi do szko¿y.

T. Duchnicz


CKP-2.jpgCKP-3.jpgCKP-4.jpgCKP-5.jpgCKP-6.jpgCKP-7.jpgCKP-8.jpgCKP-9.jpgCKP-10.jpgCKP-11.jpgCKP-12.jpgCKP-13.jpgCKP-14.jpgCKP-15.jpgCKP-16.jpgCKP-17.jpgCKP-18.jpgCKP-19.jpgCKP-20.jpgCKP-21.jpgCKP-22.jpgCKP-23.jpgCKP-24.jpgCKP-25.jpgCKP-26.jpgCKP-27.jpgCKP-28.jpgCKP-29.jpgCKP-30.jpgCKP-31.jpgCKP-32.jpgCKP-33.jpgCKP-34.jpgCKP-35.jpgCKP-36.jpgCKP-37.jpgCKP-38.jpgCKP-39.jpgCKP-40.jpgCKP-41.jpgCKP-42.jpgCKP-43.jpgCKP-44.jpgCKP-45.jpgCKP-46.jpgCKP-47.jpgCKP-48.jpgCKP-49.jpgCKP-50.jpgCKP-51.jpgCKP-52.jpgCKP-53.jpgCKP-54.jpgCKP-55.jpgCKP-56.jpgCKP-57.jpgCKP-58.jpgCKP-59.jpgCKP-60.jpgCKP-70.jpgCKP-61.jpgCKP-62.jpgCKP-63.jpgCKP-64.jpgCKP-65.jpgCKP-66.jpgCKP-67.jpgCKP-68.jpgCKP-69.jpgCKP-71.jpgCKP-72.jpgCKP-73.jpg
13 Czerwca 2014 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b