>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014

M¿odzie¿ z¿o¿y¿a ¿yczenia i podzi¿kowania wszystkim pracownikom szko¿y. W czasie akademii Dyrektor Szko¿y Jaros¿aw Bartoszewski serdecznie podzi¿kowa¿ pracownikom szko¿y za trud i wysi¿ek w¿o¿ony w wychowanie i opiek¿ nad uczniami oraz ¿yczy¿ satysfakcji z wykonywanej pracy. Uroczysto¿¿ by¿a okazj¿ do wr¿czenia nagr¿d nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. Kolejn¿ cz¿¿¿ akademii wype¿ni¿y wyst¿py artystyczne m¿odzie¿y oraz pokaz ta¿ca akrobatycznego w wykonaniu Anny Byczkowskiej.


DEN14-1.jpgDEN14-2.jpgDEN14-3.jpgDEN14-4.jpgDEN14-5.jpgDEN14-6.jpgDEN14-7.jpgDEN14-8.jpgDEN14-9.jpgDEN14-10.jpgDEN14-11.jpgDEN14-12.jpgDEN14-13.jpgDEN14-14.jpgDEN14-15.jpgDEN14-16.jpgDEN14-17.jpgDEN14-18.jpgDEN14-19.jpgDEN14-20.jpgDEN14-21.jpgDEN14-22.jpgDEN14-23.jpgDEN14-24.jpg
14 Padziernika 2014 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsWtorek
21 marca
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b