>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Historia polskich banknotów w XX wieku

Celem wystawy by¿o zapoznanie uczni¿w z histori¿ pieni¿dza papierowego od odzyskania niepodleg¿o¿ci w 1918 roku do ko¿ca XX wieku oraz propagowanie zami¿owania kolekcjonerstwa w ¿rodowisku m¿odzie¿y szkolnej. Wystawa cieszy¿a si¿ du¿ym zainteresowaniem. Wystawa by¿a eksponowana w innych szko¿ach ponadgimnazjalnych w Tczewie.

A. Murawski


bankn-1.JPGbankn-2.JPGbankn-3.JPGbankn-4.JPGbankn-5.JPG
05 Listopada 2014 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b