>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

KONKURS RECYTATORSKI

Po wys¿uchaniu porywaj¿cych recytacji jury w sk¿adzie: dyrektor szko¿y p. Jaros¿aw Bartoszewski (przewodnicz¿cy), p. Anna Wojta¿ oraz p. Dariusz Truchli¿ski jednog¿o¿nie wy¿onili zwyci¿zc¿w:
I miejsce zaj¿¿a Kornelia Lampke III c
II - Justyna Ostrowska IV
III - Angelika Deka IV

Zwyci¿zcy otrzymali dyplomy i nagrody, kt¿re wr¿czy¿ przewodnicz¿cy jury.
Zwyci¿zcom serdecznie gratulujemy i mamy nadziej¿, ¿e w przysz¿ym roku do rywalizacji stanie wi¿ksza liczba uczni¿w. Organizatorami konkursu byli: p. Dariusz Truchli¿ski i p. Anna Wojta¿.


Anna Wojta¿


KRZH-2.jpgKRZH-3.jpg
27 Stycznia 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsWtorek
28 listopada
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b