>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Kierowco włącz myślenie!

W pierwszej cz¿¿ci uczniowie mogli obserwowa¿, w jaki spos¿b stra¿acy uwalniaj¿ poszkodowan¿ osob¿ z samochodu. Mogli r¿wnie¿ zapozna¿ si¿ ze sprz¿tem u¿ywanym w tego typy akcjach.
Zainteresowaniem uczni¿w cieszy¿y si¿ kr¿tkie filmy ukazuj¿ce niebezpiecze¿stwa wynikaj¿ce z jazdy w spos¿b niezgodny z przepisami, np. pod wp¿ywem alkoholu, narkotyk¿w lub bez zapi¿tych pas¿w bezpiecze¿stwa.
Uczniowie wys¿uchali komentarzy policji, stra¿y po¿arnej, stra¿y miejskiej. Ch¿tni mogli za¿o¿y¿ okulary imituj¿ce spo¿ycie alkoholu, a tak¿e odpowiada¿ na zadawane pytania. Na koniec pozosta¿ pocz¿stunek i pami¿tkowe gad¿ety.

Dariusz Truchli¿ski
29 Stycznia 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
6 grudnia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b