>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

„STOP NARKOTYKOM, ALKOHOLOWI, PRZEMOCY”

Zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie wys¿uchali wyk¿adu o niebezpiecze¿stwach jakie niesie za sob¿ za¿ywanie narkotyk¿w, nadu¿ywanie alkoholu i przemoc. Spotkaniu towarzyszy¿a grana na ¿ywo muzyka, ¿piew oraz prezentacje filmowe. Najwa¿niejsza jednak by¿a rozmowa z uczniami. M¿odzie¿ z du¿ym zaciekawieniem wys¿ucha¿a przekazu jaki przygotowali nam zaproszeni go¿cie.

Sebastian Hebel
05 Lutego 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
26 listopada
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b