>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

„Fair Play Bank Nowa Generacja”

Zadaniem ka¿dego uczestnika by¿o zarz¿dzanie wirtualnym bankiem sp¿¿dzielczym (MiniBankiem) i wsp¿¿dzia¿anie z innymi MiniBankami tworz¿cymi razem MegaBank w celu osi¿gni¿cia przez dru¿yn¿ jak najwi¿kszego przychodu. Podczas gry uczestnicy zdobywali wiedz¿ o zasadach funkcjonowania bank¿w sp¿¿dzielczych i oferowanych przez nie produktach oraz ¿wiczyli umiej¿tno¿ci wsp¿¿dzia¿ania w celu osi¿gni¿cia wsp¿lnych korzy¿ci. Z po¿r¿d wszystkich graczy szczeg¿lnie wyr¿¿nionym za wysoki wynik w rankingu og¿lnym w grze ekonomicznej zosta¿ ucze¿ naszej szko¿y – Micha¿ Staszko (klasa IV D4).

S. Hebel
04 Marca 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
6 grudnia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b