>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Ka¿dy uczestnik rekolekcji mia¿ mo¿liwo¿¿ wybra¿ sam w jakich zaj¿ciach chce uczestniczy¿:

1.Film „B¿g nie umar¿”,
2.Spotkania o tematyce:
„Odkryj swoj¿ warto¿¿”,
„Panuj nad z¿o¿ci¿”,
„Zmie¿ my¿lenie”,
„We¿ si¿ zmotywuj”,
3.Wsp¿lne ¿piewanie.

Zaj¿cia prowadzili klerycy Wy¿szego Seminarium Duchownego w Pelplinie: Damian Winiarz oraz Szymon Chamier – Cieminski.

Czas rekolekcji mo¿na przyr¿wna¿ do czasu pracy - siewu. Co cz¿owiek sieje, to i ¿¿¿ b¿dzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon cia¿a zbierze zag¿ad¿; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze ¿ycie wieczne. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, b¿dziemy zbiera¿ plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dop¿ki mamy czas, czy¿my dobrze wszystkim, a zw¿aszcza naszym braciom w wierze (Ga 6, 8b-10).


Rek15-2.JPGRek15-3.JPGRek15-4.JPGRek15-5.JPG
26 Marca 2015 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
6 grudnia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b