>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

DNI POLA - STANOWO

W dniu 23 czerwca 2015 r. uczniowie naszej szko¿y z klas: I C4 TR, III C4 TR oraz I A OML mieli okazj¿ wzi¿¿ udzia¿ w imprezie pod nazw¿ „Dni Pola 2015” zorganizowanym przez firm¿ PROCAM, kt¿ra odby¿a si¿ w miejscowo¿ci Stanowo.

Tematyk¿ spotkania by¿a sytuacja fitosanitarna na polach w 2015 r. z uwzgl¿dnieniem problem¿w zwi¿zanych z przebiegiem pogody oraz dob¿r optymalnych rozwi¿za¿ ochrony i nawo¿enia ro¿lin uprawnych. Podczas spotkania firma PROCAM zaprezentowa¿a najlepsze rozwi¿zania w zakresie nawo¿enia mineralnego, nawo¿enia dolistnego, ochrony herbicydowej, ochrony fungicydowej czy te¿ insektycydowej w poszczeg¿lnych terminach fenologicznych ro¿lin uprawnych. Na trasie zwiedzania poletek do¿wiadczalnych uczniowie mogli identyfikowa¿, specjalnie przygotowane na t¿ okoliczno¿¿, spreparowane fitotoksyczno¿ci oraz pogl¿dowe profile glebowe. Przygotowane r¿wnie¿ by¿y ¿cie¿ki dydaktyczne pozwalaj¿ce uczniom naszej szko¿y zebra¿ jeszcze wi¿ksze do¿wiadczenie w wybranym przez siebie kierunku zawodowym. W trakcie zwiedzania poletek do¿wiadczalnych oraz rozwi¿za¿ ochrony ro¿lin, pracownicy firmy PROCAM prezentowali najnowsze rozwi¿zania w temacie maszyn rolniczych, szczeg¿lnie zwi¿zanych z aplikacj¿ ¿rodk¿w ochrony ro¿lin i upraw¿ gleby.

Sebastian Hebel
24 Czerwca 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b