>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

„ ZIELONA PRACOWNIA”

W roku szkolnym 2014/2015 m¿odzie¿ klasy pierwszej Technikum Rolniczego (IC4) w ramach zaj¿¿ pracownia produkcji rolniczej pod kierunkiem nauczyciela prowadz¿cego zaj¿cia mgr in¿. Jana Skowro¿skiego na wydzielonej cz¿¿ci posesji szkolnej utworzy¿a Zielon¿ Pracowni¿.

Jesieni¿ wytyczono poletka, przygotowano gleb¿ pod poszczeg¿lne zasiewy. Dokonano r¿wnie¿ pierwszych siew¿w ro¿lin uprawnych ozimych. Wiosn¿ nast¿pi¿y dalsze siewy i nasadzenia, systematycznie wykonywano prace piel¿gnacyjne , nawo¿ono oraz stosowano zabiegi ochrony ro¿lin.
Nadrz¿dnym celem realizacji tego zadania jest stworzenie naturalnej bazy dydaktycznej. Ogr¿dek stanowi dla wielu klas i uczni¿w naszej szko¿y wspania¿¿ baz¿ dydaktyczn¿. Pozwala na bie¿¿c¿ obserwacj¿ wzrostu i rozwoju wielu ro¿lin uprawnych w r¿¿nych fazach rozwojowych zgromadzonych na niewielkiej przestrzeni - tu¿ na posesji szko¿y. Zapraszamy do odwiedzenia!

Jan Skowro¿ski


zp-1.JPGzp-2.JPGzp-3.JPGzp-4.JPGzp-5.JPGzp-6.JPG
25 Czerwca 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b