>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Zaj¿cia w Parku Oliwskim

Uczy¿y si¿ praktycznego rozpoznawania flory i drzewostanu znajduj¿cego si¿ na terenie parku tj. jod¿a kalifornijska, daglezja, ja¿owiec chi¿ski, brzoza brodawkowata, rododendron, azalia, mi¿orz¿b japo¿ski, kasztan jadalny, chmielograb oraz jarz¿bina szwedzka. Zwiedzili¿my r¿wnie¿ ogr¿d zimowy skupiaj¿cy ro¿liny egzotyczne, w kt¿rym zgromadzono palmy, bananowce, agawy, filodendrony, kaktusy i aloesy. Bogat¿ szat¿ ro¿linn¿ upi¿kszaj¿ ponadto du¿e stada dzikich kaczek i wsz¿dobylskie wiewi¿rki. Spaceruj¿c alejkami parku zwr¿cili¿my te¿ uwag¿ na wspania¿e i licznie zgromadzone rze¿by.


POliwa-1.jpgPOliwa-2.jpgPOliwa-3.jpgPOliwa-4.jpgPOliwa-5.jpgPOliwa-6.jpgPOliwa-7.jpgPOliwa-8.jpgPOliwa-9.jpgPOliwa-10.jpgPOliwa-11.jpgPOliwa-12.jpgPOliwa-13.jpgPOliwa-14.jpgPOliwa-15.jpgPOliwa-16.jpgPOliwa-17.jpgPOliwa-18.jpg
28 Wrzenia 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b