>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Ślubowanie klas pierwszych 2015

Pni B. Grzebi¿ska w ciszy szp¿gawskiego cmentarzyska przedstawi¿a histori¿ zwi¿zan¿ z pocz¿tkiem II wojny ¿wiatowej na Kociewiu. Dyrektor ZSAiO J. Bartoszewski przyj¿¿ ¿lubowanie od pierwszokolasist¿w i na zako¿czenie wyg¿osi¿ okoliczno¿ciowe przem¿wienie zwi¿zane z Golgot¿ Kociewia dzi¿kuj¿c uczniom za podtrzymywanie tradycji i uhonorowanie miejsca tak wa¿nego dla mieszka¿c¿w regionu.
Dyrektor szko¿y przeprowadzi¿ r¿wnie¿ ceremoni¿ przekazania i zaprzysi¿¿enia nowego pocztu sztandarowego. Pe¿nienie s¿u¿by sztandarowego i os¿b asystuj¿cych jest jedn¿ z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.


LS15-1.JPGLS15-2.JPGLS15-3.JPGLS15-4.JPGLS15-5.JPGLS15-6.JPGLS15-7.JPGLS15-8.JPGLS15-9.JPGLS15-11.JPGLS15-12.JPGLS15-13.JPGLS15-14.JPGLS15-15.JPGLS15-16.JPGLS15-17.JPGLS15-18.JPGLS15-19.JPGLS15-20.JPGLS15-21.JPGLS15-22.JPGLS15-23.JPGLS15-24.JPGLS15-25.JPGLS15-26.JPGLS15-27.JPGLS15-28.JPGLS15-29.JPGLS15-30.JPGLS15-31.JPGLS15-32.JPGLS15-33.JPGLS15-34.JPGLS15-35.JPGLS15-36.JPGLS15-37.JPGLS15-38.JPGLS15-39.JPGLS15-40.JPGLS15-41.JPGLS15-42.JPGLS15-43.JPGLS15-10.JPGLS15-44.JPGLS15-45.JPGLS15-46.JPGLS15-47.JPGLS15-48.JPGLS15-49.JPGLS15-50.JPG
02 Padziernika 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
6 grudnia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b