>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Turniej pi¿ki no¿nej

W dniu 15.10.2015 reprezentacja szko¿y w sk¿adzie:
Marceli Kolaska,
Dawid Lory¿ski,
Patryk Sitkowski,
B¿a¿ej Legawiec,
Dawid Krocz,
Bart¿omiej Kujawski,
Jakub Kujawski,
Dawid Tramowski,
Krzysztof Sijka,
Kacper Legawiec
pod opiek¿ mgr Iwony Pa¿dzierskiej,
pojecha¿a do Tczewa na zawody powiatowe w „6-tkach pi¿karskich”. Ch¿opcy trenowali wytrwale i jechali z nadziejami na medal. W zesz¿ym roku wracali¿my ze srebrnym medalem i niedosytem po ostatnim meczu fina¿owym.
Grupa okaza¿a si¿ bardzo mocna, a mecze by¿y pe¿ne napi¿cia, do ostatniej chwili wa¿y¿y si¿ szale zwyci¿stwa.
Ostatecznie wywalczyli¿my sobie zwyci¿stwo w grupie i mogli¿my zagra¿ o puchar ze zwyci¿zcami grupy r¿wnoleg¿ej, czyli I LO.
Mecz niestety nie rozstrzygn¿¿, kto b¿dzie wraca¿ do domu w glorii chwa¿y. Trzeba by¿o wystawi¿ na pr¿b¿ naszego doskona¿ego bramkarza, kt¿ry po¿wi¿ci¿ wizyt¿ u dentysty, Patryka Sitkowskiego. „Karne” trwa¿y ca¿¿ wieczno¿¿, dla tych, kt¿rzy nie mieli wp¿ywu na wykonywanie strza¿¿w.
Rado¿¿ po strza¿ach nie mia¿a granic. Krzyki, podskoki, „pi¿teczki”…. ca¿a gama d¿wi¿k¿w okazuj¿cych zadowolenia i satysfakcj¿.
Wr¿cili¿my jako zwyci¿zcy powiatu w „6-tkach pi¿karskich”.
W tym roku jeste¿my N A J L E P S I .
Brawo dla dru¿yny i trenera.


PTPN15-1.jpgPTPN15-2.jpgPTPN15-3.jpgPTPN15-4.jpgPTPN15-5.jpgPTPN15-6.jpg
16 Padziernika 2015 by I.Padzierska


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b