>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Szkolenie z zakresu ochrony ro¿lin

Tematyk¿ szkolenia by¿a ochrona ro¿lin uprawnych z uwzgl¿dnieniem problem¿w zwi¿zanych z przebiegiem warunk¿w meteorologicznych oraz doborem optymalnych rozwi¿za¿ ochrony ro¿lin uprawnych. Opr¿cz metod chemicznych du¿¿ rol¿ po¿wi¿cono metodom naturalnym.
Uczniowie z zaciekawieniem wys¿uchali informacji o biologicznym zwalczaniu szkodnik¿w ro¿lin uprawnych z wykorzystaniem naturalnych wrog¿w szkodnik¿w ro¿lin uprawnych. Mszyce, prz¿dziorki i inne szkodniki ro¿lin ¿eruj¿ce na ro¿linach uprawnych maj¿ swoich naturalnych wrog¿w – drapie¿ne owady. Naturalni wrogowie szkodnik¿w ro¿lin to owady drapie¿ne maj¿ce najwi¿ksze znaczenie w walce biologicznej ze szkodnikami nale¿¿ do nich min. z¿otooki, biedronki, mszyczniki oraz biegacze, kt¿re warto pozna¿, by ich nie niszczy¿.
Podczas spotkania przekazano uczniom najistotniejsze informacje dotycz¿ce funkcjonowania i zamierze¿ rozwojowych firmy Procam oraz zasad szkolenia, doradztwa, sprzeda¿y ¿rodk¿w chemicznych i nawoz¿w niezb¿dnych do nawo¿enia i ochrony ro¿lin uprawnych.
By¿y te¿ konkursy dla m¿odzie¿y z zakresu ochrony ro¿lin oraz cenne nagrody.SOR-2.jpgSOR-3.jpgSOR-4.jpgSOR-5.jpgSOR-6.jpgSOR-7.jpg
21 Padziernika 2015 by A.Murawski


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
6 grudnia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b