>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Wystawa filatelistyczna

Tematem wystawy by¿ nasz rodak Papie¿ Jan Pawe¿ II. Wystawione by¿y wszystkie znaczki wydane przez poczt¿ polsk¿,po¿wi¿cone Papie¿owi . Dodatkowo prezentowane by¿y trasy wszystkich pielgrzymek Jana Paw¿a II. Jako ciekawostk¿ zaprezentowane wydania znaczkowe z Janem Paw¿em II pa¿stw kontynentu afryka¿skiego. Wykorzystano zbiory prywatne nauczyciela naszej szko¿y Andrzeja Murawskiego. W przygotowaniu wystawy wzi¿li udzia¿ uczniowie I klasy LO o profilu mundurowym- Mi¿osz Walejko,Adrianna Nitza, Kewin Kromer i Magdalena Toporowska. Wystawa cieszy¿a si¿ du¿ym powodzeniem a w przysz¿o¿ci odwiedzi inne szko¿y powiatu tczewskiego.


Z-jp2-1.JPGZ-jp2-2.JPGZ-jp2-3.JPGZ-jp2-4.JPGZ-jp2-5.JPG
16 Listopada 2015 by A.Murawski


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
6 grudnia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b