>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

VII KONKURS BIBLIJNY

Celem Konkursu jest rozwijanie uzdolnie¿ i zainteresowa¿ uczni¿w w zakresie Pisma ¿wi¿tego z uwzgl¿dnieniem ksi¿gi Dziej¿w Apostolskich.
Konkurs jest organizowany przez Wydzia¿ Teologiczny Uniwersytetu Miko¿aja Kopernika w
Toruniu. Wsp¿¿organizatorami konkursu s¿ Dzie¿o Biblijne im. Jana Paw¿a II Diecezji
Pelpli¿skiej i Diecezji Toru¿skiej, Szko¿y Salezja¿skie w Toruniu oraz Parafia ¿ci¿cia ¿wi¿tego Jana Chrzciciela w Chojnicach.
Patronat honorowy nad konkursem obj¿¿ ks. bp dr Ryszard Kasyna, Biskup Diecezji
Pelpli¿skiej, ks. bp dr Andrzej Suski, Biskup Diecezji Toru¿skiej, ks. dr Marek Chmielewski,
Inspektor Salezja¿skiej Prowincji ¿w. Wojciecha z siedzib¿ w Pile, El¿bieta Wasilenko,
Pomorski Kurator O¿wiaty, Jolanta Metkowska, Kujawsko-Pomorski Kurator O¿wiaty i Gra¿yna Przasnyska, Warmi¿sko-Mazurski Kurator O¿wiaty.

Do eliminacji przyst¿pi¿o w dniu 3 grudnia br. 15 uczni¿w z klas IILO oraz II D4 .
Do eliminacji rejonowych zakwalifikowa¿y si¿ nast¿puj¿ce osoby:
Diana Zieman klasa IID4,
Maja Marcinkowska klas II LO,
Oskar Gburek klasa II LO.
Gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w dalszej cz¿¿ci Konkursu.
Konkurs Biblijny przeprowadzi¿y panie: Anna Paczkowska. Alicja Majewska oraz Agata Paczkowska.
29 Grudnia 2015 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
26 listopada
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b